Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2013 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2013 r.

Na koniec lutego 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 296 600 bezrobotnych, w tym 138 214 kobiet (46,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 11,6 proc. (przy średniej dla kraju 14,4 proc.). W porównaniu do ubiegłego miesiąca oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 475 osób (o 2,2 proc.).

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 38,9 proc., radomskim - 31,6 proc. oraz przysuskim - 28,2 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,8 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 7,3 proc., grodziski - 8,6 proc., pruszkowski - 9 proc., piaseczyński - 9,2 proc. oraz grójecki - 9,5 proc.
W porównaniu do stycznia 2013 r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 0,2 punktu procentowego (w kraju również wzrosła o 0,2 punktu procentowego).
Wzrost bezrobocia wystąpił w 36 powiatach, największy w: wyszkowskim - o 0,7 punktu procentowego oraz garwolińskim, ostrołęckim, płockim i sochaczewskim - po 0,6 punktu procentowego. W powiatach makowskim i przysuskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak w ubiegłym miesiącu.
Województwo mazowieckie wciąż wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych - co 8. bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. W tej liczbie w lutym br. prawo do zasiłku posiadało 50 795 osób, czyli 17,1 proc. ogółu bezrobotnych. W porównania do stycznia br. liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zwiększyła się o 1 017 osób (o 2 proc.).
Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski - 10,3 proc., kozienicki i ostrołęcki - 10,5 proc. oraz łosicki - 10,9 proc. Najwyższym udziałem bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku wyróżniały się powiaty: grodziski - 23,2 proc., warszawski zachodni - 20,8 proc., miński - 20,6 proc. oraz płocki - 20,3 proc.

 

Informacja o mazowieckim rynku pracy, luty 2013

Rynek Pracy, Warszawa luty

Rynek Pracy, Mazowsze luty

Dzień walki z bezrobociem, Warszawa

Dzień walki z bezrobociem, Mazowsze

 

Statystyki rynku pracy - archiwum

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego