Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.

Na koniec lutego 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych 267.096 bezrobotnych, w tym 128.320 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,5 proc.). W porównaniu do stycznia 2012 roku oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 5.340 osób(o 2 proc.).

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 38,2 proc., radomskim - 31,1 proc. oraz przysuskim - 27,5 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,0 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 7,0 proc., grodziski - 7,6 proc. oraz pruszkowski - 7,7 proc.

Wzrost bezrobocia odnotowano w 39 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w mieście Ostrołęka - o 4,1 proc. (o 168 osób) oraz w powiatach: mławskim - o 4,7 proc.(o 208 osób), gostynińskim - o 4,5 proc. (o 186 osób) oraz otwockim - o 4,2 proc. (o 176 osób) Spadek procentowy wystąpił w trzech powiatach: makowskim - o 2,6 proc. (o 124 osoby), żuromińskim - o 0,5 proc. (o 20 osób) i wyszkowskim - o 0,02 proc. (o 1 osobę). Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy wzrost odnotowano we wszystkich obszarach - największy w obszarze płockim - o 3,5 proc. (o 879 osób).

 Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego