Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2010

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,7 proc., radomskim - 30,1 proc., przysuskim - 24,7 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Warszawa - 3,3 proc. oraz powiaty warszawski zachodni - 6,2 proc. i pruszkowski - 6,8 proc.

Bezrobocie wzrosło we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy wzrost odnotowano w Warszawie - o 6,2 proc. (o 2.127 osób) i Siedlcach - o 4,0 proc. (o 149 osób) oraz w powiatach: nowodworskim - 6,0 proc. (o 183 osoby), sochaczewskim - 5,2 proc. (o 187 osób), grodziskim - 4,8 proc. (o 98 osób).

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego