Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2012 r.

W końcu listopada 2012 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 265 199 bezrobotnych, w tym 128 673 kobiety, tj. 48,5 % ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 10,5 % (przy średniej dla kraju 12,9%). W odniesieniu do października 2012 r. stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 punktu procentowego.

W odniesieniu do października 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 5 759 osób.Wzrost bezrobocia odnotowano w 38 powiatach województwa, a w 4 spadek.


W listopadzie 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 27 145 bezrobotnych, a z ewidencji bezrobotnych wyłączono 21 386 osób.

 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego