Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2011 r.

W listopadzie 2011 r. stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wynosiła 9,6% (przy średniej dla kraju 12,1%). W porównaniu do października 2011 r. stopa bezrobocia na Mazowszu wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 36,3%, radomskim – 29,2% oraz przysuskim - 26,0%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa – 3,7% oraz powiaty: warszawski zachodni – 6,3%, grodziski – 6,8% oraz pruszkowski – 6,9%.

Wzrost bezrobocia odnotowano w 36 powiatach, największy w powiatach: sokołowskim - o 6,8% (o 152 osoby), zwoleńskim - o 5,9% (o 167 osób), gostynińskim – o 5,6% (o 193 osoby) oraz łosickim - o 5,3% (o 92 osoby). Spadek bezrobocia wystąpił w 6 powiatach - największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w powiecie mławskim – o 1,2% (o 48 osób).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze siedleckim – o 4,4% (o 460 osób).
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego