Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2011 r.

Na koniec lipca 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 237.694 bezrobotnych, w tym 119.357 kobiet (50,2 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc. (przy średniej dla kraju 11,7 proc.).

 

W porównaniu do czerwca br. oznacza to spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1 861 osób (o 0,8 proc.).
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 34,3 proc., radomskim - 27,6 proc. oraz przysuskim - 24,8 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,5 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 5,7 proc., pruszkowski - 6,4 proc. oraz grodziski - 6,8 proc.
Bezrobocie zmalało w 30 powiatach, największy procentowy spadek odnotowano w miastach: Radom - o 3 proc. (o 600 osób) i Płock - o 2 proc. (o 161 osób) oraz w powiatach: lipskim - o 3,6 proc. (o 86 osób), żyrardowskim - o 3,4 proc. (o 129 osób) i mińskim - o 3,2 proc. (o 139 osób). Wzrost bezrobocia odnotowano w 12 powiatach: największy w powiatach mławskim - o 4,4 proc. (o 180 osób) i żuromińskim - o 2,4 proc. (o 87 osób).


Biorąc pod uwagę obszary województwa, największy spadek bezrobocia odnotowano w radomskim - o 1,6 proc. (o 935 osób), natomiast wzrost w obszarze ciechanowskim - o 0,6 proc. (o 118 osób).

 

Tekst: Anna Mazur
Zespół ds. Promocji Urzędu

Statystyki rynku pracy
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego