Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu 2010

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 32,3 proc., radomskim - 27,7 proc. oraz przysuskim - 23,4 proc. Najniższą wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,5 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 5,6 proc. oraz grodziski - 6,3 proc.

W odniesieniu do czerwca 2010 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2.669 osób (o 1,2 proc.). Bezrobocie spadło w 31 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w powiatach: grójeckim - 9,1 proc. (o 304 osoby), płockim - 6,2 proc. (o 415 osób), makowskim - 4,6 proc. (o 190 osób).

Wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: nowodworskim - o 3,2 proc. (o 101 osób), warszawskim zachodnim - o 1,9 proc. (o 50 osób), żuromińskim - o 1,9 proc. (o 66 osób).

W odniesieniu do lipca 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 20.684 osoby (o 10,1 proc.). Bezrobocie wzrosło w 29 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 45,8 proc. (o 12.132 osoby) oraz w powiatach: nowodworskim o 28,3 proc. (o 724 osoby), warszawskim zachodnim o 26,0 proc. (o 545 osób) i pruszkowskim o 21,1 proc. (o 720 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 13 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: łosickim o 15,3 proc. (o 279 osób), płockim o 7,4 proc. (o 495 osób), garwolińskim o 6,5 proc.(o 342 osoby) oraz lipskim o 5,2 proc. (o 112 osób). Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w trzech obszarach, największy w obszarze warszawskim o 22,3 proc. (o 18.633 osoby).

W lipcu 2010 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowano 25.585 bezrobotnych o 2.137 osób więcej niż w czerwcu br. oraz o 3.393 osoby mniej niż w lipcu 2009 roku. Większość noworejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (71,2 proc.) oraz poprzednio pracujące (70,2 proc.).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 28.254 osoby, o 590 osób mniej niż w czerwcu br. oraz o 3.262 osoby więcej niż w lipcu 2009 roku.

W lipcu 2010 roku pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 884 zakłady pracy, odbyli 1.058 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 1.773 niesubsydiowane miejsca pracy.

Mazowieckie urzędy pracy pozyskały 9.228 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 314 wolnych miejsc pracy (o 3,3 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 1.910 wolnych miejsc pracy (o 26,1 proc.) więcej niż w lipcu roku poprzedniego.

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji 
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego