Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2012 r.

Na koniec kwietnia 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 260 866 bezrobotnych, w tym 125 238 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia spadła o 0,2 punktu procentowego do 10,4 proc. (przy średniej dla kraju 12,9 proc.). W porównaniu do marca br. oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 4 896 osób (o 1,8 proc.).

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 36,7 proc., radomskim - 30,2 proc. oraz przysuskim - 26,4 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,9 proc., pruszkowski ‑ 7,5 proc., grodziski ‑ 7,6 proc. i piaseczyński ‑ 7,9 proc.

Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 28 powiatach, największy w żuromińskim - o 1,8 pkt. procentowego oraz sierpeckim - o 1,6 pkt. procentowego. Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 12 powiatach, największy w powiecie wyszkowskim. W powiatach grójeckim i makowskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego