Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2011 r.

Na koniec kwietnia w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,8 proc. (przy średniej dla kraju 12,6 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 253.246 bezrobotnych, w tym 122.004 kobiety (48,2 proc. ogółu bezrobotnych).

 

W porównaniu do marca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7.813 osób (o 0,3 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,5 proc., radomskim - 29,3 proc. oraz przysuskim - 25,2 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,6 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,0 proc., pruszkowski - 6,7 proc. oraz grodziski - 7,3 proc.

W kwietniu w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowano 19.359 bezrobotnych, o 6.736 osób mniej niż w marcu.

Spadek bezrobocia wystąpił w 40 powiatach, największy odnotowano w powiatach: białobrzeskim - 7,6 proc. (o 168 osób), zwoleńskim - 7,3 proc. (o 245 osób), lipskim - 6,7 proc. (o 186 osób) oraz szydłowieckim - 6,1 proc. (o 365 osób).

Wzrost bezrobocia odnotowano w m. Płock - o 0,5 proc. (o 40 osób) oraz w powiecie pułtuskim - o 0,4 proc. (o 18 osób).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, procentowy spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy spadek zaobserwowano w obszarze radomskim - o 4,6 proc. (o 2.974 osoby).

 

Tekst: Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy WUP

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego