Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2010

W odniesieniu do marca 2010 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7.921 osób (o 3,2 proc.). Bezrobocie spadło w 40 powiatach województwa mazowieckiego. W odniesieniu do kwietnia 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 35.806 osób (o 17,7 proc.). Bezrobocie wzrosło w 39 powiatach województwa.

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 33,8 proc., radomskim - 29,0 proc., oraz przysuskim - 23,6 proc., a najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,5 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 5,4 proc., pruszkowski - 6,9 proc., grodziski - 7,1 proc., grójecki - 7,7 proc. oraz piaseczyński - 7,9 proc.

W porównaniu do marca 2010 roku stopa bezrobocia w województwie zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego (w kraju spadła o 0,6 punktu procentowego). W odniesieniu do kwietnia 2009 roku stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 1,3 punktu procentowego (w kraju o 1,3 punktu procentowego).

W kwietniu 2010 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowano 22.135 bezrobotnych o 3.678 osób mniej niż w marcu br. oraz o 1.580 osób mniej niż w kwietniu 2009 roku. Większość noworejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (78,7 proc.) oraz poprzednio pracujące (76,5 proc.).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 30.056 osób, o 3.323 osoby więcej niż w marcu br. oraz o 3.421 osób więcej niż w kwietniu 2009 r.

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji 
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego