Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2012 r.

Na koniec grudnia 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 271 927 bezrobotnych, w tym 130 023 kobiety (47,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,8 proc. (przy średniej dla kraju 13,4 proc.). W porównaniu do listopada 2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 728 osób (o 2,5 proc.).

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 37,6 proc., radomskim - 30,7 proc. oraz przysuskim - 27,5 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,4 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,5 proc., grodziski - 7,7 proc., pruszkowski - 8,1 proc., piaseczyński - 8,3 proc. oraz grójecki - 8,8 proc.
W odniesieniu do listopada 2012 r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 0,3 punktu procentowego (w kraju wzrosła o 0,5 punktu procentowego).
Wzrost bezrobocia wystąpił w 41 powiatach, największy w: przysuskim - o 1,1 punktu procentowego, lipskim i sokołowskim - po 0,9 punktu procentowego oraz gostynińskim - 0,8 punktu procentowego.
W powiecie pruszkowskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.

 

Informacja o mazowieckim rynku pracy, grudzień 2012

Rynek Pracy, Mazowsze grudzień

Rynek Pracy, Warszawa grudzień

Stopa bezrobocia, Mazowsze grudzień

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego