Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2011 r.

Na koniec grudnia 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 246 739 bezrobotnych, w tym 122 204 kobiety (49,5 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc. (przy średniej dla kraju 12,5 proc.). W porównaniu do listopada ub.r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 723 osoby (o 2,8 proc.).

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 37,2 proc. radomskim - 29,9 proc. oraz przysuskim - 26,6 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,8 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,6 proc., grodziski i pruszkowski - po 7,0 proc. oraz piaseczyński- 7,3 proc.


Bezrobocie wzrosło (w porównaniu do ub. miesiąca) w 41 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach: kozienickim - o 6,5 proc. (o 289 osób), przasnyskim - o 5,6 proc. (o 180 osób), sokołowskim - o 5,2 proc. (o 124 osoby) oraz garwolińskim - o 5,1 proc. (o 245 osób). Spadek bezrobocia wystąpił w powiecie nowodworskim - o 0,9 proc. (o 32 osoby). Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost odnotowano we wszystkich obszarach - największy w obszarze radomskim - o 3,8 proc. (o 2.194 osoby).

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego