Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2010 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2010 r.

Na koniec grudnia 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,4 proc. (przy średniej dla kraju 12,3 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 238.341 bezrobotnych, w tym 115.079 kobiet (48,3 proc. ogółu bezrobotnych).

Liczba bezrobotnych w województwie zwiększyła się w stosunku do listopada 2010 roku o 9.090 osób (o 4,0 proc.), natomiast liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się - o 2.870 osób (o 2,6 proc.). W grudniu 2010 roku zarejestrowano 30.023 bezrobotnych (grudzień 2009 r. - 25.820 osób), wyłączono z ewidencji 20.933 osoby (w grudniu 2009 r. - 19.785 osób).

 

W porównianiu do listopada 2010 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 9.090 osób (o 4,0 proc.). Bezrobocie wzrosło w 39 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: przasnyskim - 13,2 proc. (o 368 osób), zwoleńskim - 11,1 proc. (o 316 osób), kozienickim - 10,8 proc. (o 444 osoby) oraz lipskim - 10,4 proc. (o 243 osoby).

 

Spadek bezrobocia odnotowano w miastach: Płock - 0,8 proc. (o 56 osób) i Warszawa - 0,5 proc. (o 182 osoby) oraz w powiecie pruszkowskim - o 1,0 proc. (o 42 osoby). Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy wzrost zaobserwowano w obszarze siedleckim o 7,5 proc. (o 752 osoby).

 

W odniesieniu do grudnia 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła - o 13.861 osób (o 6,2 proc.). Bezrobocie wzrosło w 30 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa - o 23,4 proc. (o 7.338 osób) oraz w powiatach: nowodworskim - o 21,0 proc. (o 601 osób), sokołowskim - o 15,4 proc. (o 314 osób), mińskim - o 14,4 proc. (o 527 osób) oraz siedleckim o 13,8 proc. (o 381 osób).

 

Spadek bezrobocia odnotowano w 12 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: makowskim - o 11,4 proc. (o 493 osoby), garwolińskim - o 10,9 proc. (o 607 osób) oraz łosickim o 10,3 proc. (o 193 osoby). Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w pięciu obszarach, największy w obszarze warszawskim - o 10,7 proc. (o 10.058 osób). Spadek bezrobocia odnotowano w obszarze ciechanowskim - o 1,2 proc. (o 233 osoby).

 

W grudniu 2010 roku urzędy pracy pozyskały 5.139 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 451 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych. W odniesieniu do listopada 2010 roku pozyskano o 1.446 (o 22,0 proc.) mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.


Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista ds. promocji
Statystyki rynku pracy 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego