Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2011 r.

Na koniec czerwca 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 239 555 bezrobotnych, w tym 118.655 kobiet (49,5 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc. (przy średniej dla kraju 11,8 proc.).

 

W porównaniu do maja br. oznacza to spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7 331 osób (o 3 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 33,9 proc., radomskim - 28 proc. oraz przysuskim - 25 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 3,5 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 5,7 proc., pruszkowski - 6,4 proc. i grodziski - 6,9 proc.
Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w Płocku - 6,2 proc. (o 528 osób) oraz w powiatach: wyszkowskim - 11,1 proc. (o 541 osób), lipskim - 6,2 proc. (o 157 osób), wołomińskim - 5,8 proc. (o 551 osób) i mińskim - 5,7 proc. (o 266 osób).
Wzrost bezrobocia odnotowano w dwóch powiatach: przasnyskim - 0,3 proc. (o 8 osób) i przysuskim - 0,2 proc. (o 8 osób).
 

Biorąc pod uwagę obszary województwa, procentowy spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy spadek w obszarze płockim - o 4,5 proc. (o 1.085 osób).

 

Tekst: Anna Mazur
Zespół ds. promocji urzędu


Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego