Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2010

W odniesieniu do maja 2010 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5.396 osób (o 2,3 proc.). Bezrobocie spadło w 38 powiatach województwa mazowieckiego.

Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w powiatach: lipskim - 7,8 proc. (o 174 osoby), wyszkowskim - 6,4 proc. (o 299 osób), gostynińskim - 6,2 proc. (o 219 osób), kozienickim - 5,8 proc. (o 256 osób) oraz ostrołęckim - 5,7 proc. (o 276 osób).

Największy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: grójeckim - o 1,5 proc. (o 48 osób), przasnyskim - o 1,1 proc. (o 31 osób), sokołowskim - o 0,7 proc. (o 14 osób) oraz m. st. Warszawa - o 0,3 proc. (o 132 osoby).

W odniesieniu do czerwca 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 27.339 osób (o 13,6 proc.). Bezrobocie wzrosło w 36 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 50,5 proc. (o 13.063 osoby) oraz w powiatach: pruszkowskim o 31,8 proc. (o 1.043 osoby), nowodworskim o 29,9 proc. (o 731 osób), warszawskim zachodnim o 29,6 proc. (o 593 osoby) i grodziskim o 24,3 proc. (o 363 osoby).

W czerwcu 2010 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowano 23.448 bezrobotnych
o 51 osób mniej niż w maju br. oraz o 1.446 osób mniej niż w czerwcu 2009 roku. Większość nowo rejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (71,0 proc.)
oraz poprzednio pracujące (69,5 proc.).

W czerwcu mazowieckie urzędy pracy pozyskały 9.542 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 675 wolnych miejsc pracy (o 7,6 proc.) więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 1.981 wolnych miejsc pracy (o 26,2 proc.) więcej niż w czerwcu roku poprzedniego.

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego