Spotkanie Rady Programowej MORP

Spotkanie Rady Programowej MORP

W dniu 9 maja 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej MORP, w którym udział wzięli także opiekunowie merytoryczni badań oraz pracownicy Wydziału.


Spotkanie zainaugurował dyrektor WUP – Aleksander Kornatowski, który podziękował członkom RP za dotychczasową współpracę przy realizowanych obecnie projektach badawczych. Następnie kierownik Wydziału MORP – Zbigniew Stanik zapoznał uczestników z agendą spotkania.


Zasadnicza część spotkania poświęcona była omówieniu przebiegu realizacji badań w trzech projektach: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (6.1.1 PO KL), Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne (9.3 PO KL) oraz Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby (9.2 PO KL). Opiekunowie merytoryczni poszczególnych modułów scharakteryzowali stopień zaawansowania prac badawczych i przebieg współpracy z firmami, które je wykonują.

 


Iwona Trzcińska – koordynator dwóch projektów (9.2 PO KL i 9.3 PO KL) dokonała podsumowania sześciu spotkań, jakie odbyły się w subregionach Mazowsza w ramach Forum KUSZ. Zaowocowało to dyskusją m.in. na temat reformy szkolnictwa zawodowego w kontekście prowadzonych w projektach badań.


Na zakończenie spotkania kierownik Wydziału opowiedział o najbliższych planach badawczych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego