Spotkanie Rady Programowej MORP

Spotkanie Rady Programowej MORP

W dniu 7 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej MORP oraz
pracowników i opiekunów projektów MORP.
Spotkanie otworzył dyr. Aleksander Kornatowski, a prowadził kierownik MORP – Zbigniew Stanik.

 

W trakcie spotkania zaprezentowano moduły badawcze projektów „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” (Działanie 9.2 PO KL) oraz „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” (Działanie 9.3 PO KL). Przedstawione koncepcje badawcze poddano pod dyskusję.

 

Podczas spotkania sformułowano liczne propozycje dotyczące doprecyzowania wybranych modułów badawczych, w tym w zakresie metod i technik badawczych. Wskazano także na zalety zagwarantowania kompatybilności badań MORP z badaniami realizowanymi przez inne podmioty. Rada Programowa uznała, że dobór powiatów, które zostaną poddane badaniom powinien uwzględniać kryteria przynależności powiatów do poszczególnych stref rozwojowych, liczbę pracodawców, liczbę szkół zawodowych, a także strukturę demograficzną.

 

Ustalono, że kolejne spotkanie Rady Programowej odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2010 roku.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego