Spotkanie Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Spotkanie Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

19 października 2010 r. Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy odbyło się spotkanie Rady Programowej Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Rada Programowa została powołana w 2009 roku. Funkcjonuje jako organ doradczy, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej prac badawczych prowadzonych w projektach MORP. W skład RP wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: ekonomii, statystyki, polityki rynku pracy, integracji społecznej.


Podczas wtorkowego spotkania, w którym udział wzięli także opiekunowie merytoryczni badań, omówiono kwestie związane z rozpoczęciem prac badawczych przewidzianych do realizacji
w projektach systemowych: „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” Poddziałanie 6.1.1 POKL, „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3 POKL oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – potencjał – potrzeby” Działanie 9.2 POKL.


Kolejne spotkanie członków Rady Programowej zaplanowano na początek grudnia bieżącego roku.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego