Spotkanie Obserwatoriów

Spotkanie Obserwatoriów

18 maja 2010 w Krakowie odbyło się spotkanie Małopolskiego i Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, które działają w ramach Wojewódzkich Urzędów Pracy Krakowa i Warszawy.

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli - ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:


• Andrzej Martynuska, Dyrektor WUP Kraków
• Magdalena Polczyk, Kierownik Zespołu Projektowego WUP Kraków
• Małgorzata Dudziak, Kierownik projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń
• Justyna Zapała-Więch, pracownik Zespołu Strategii Rynku Pracy WUP Kraków
• Adam Biernat, Kierownik Projektu, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków
• Ewa Guzik, Koordynator ds. Promocji i Współpracy, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków
• Marcin Węgrzyn, Koordynator ds. Badań i Analiz, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków
• Maria Leńczuk - Specjalista ds. Badań i Analiz, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków
• Katarzyna Antończak - Specjalista ds. Badań i Analiz, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków
• Joanna Bułka - specjalista ds. Badań i Analiz, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków
• Agata Chrześcijanek - Specjalista ds. Zarządzania Informacją, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP Kraków

 

Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:


• Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Dyrektor WUP Warszawa
• Zbigniew Stanik, Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP Warszawa
• Luiza Kajtaniak, Główny Specjalista ds. Badań i Analiz, Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP Warszawa
• Iwona Trzcińska, Główny Specjalista Koordynator Projektu, Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP Warszawa

 

"" Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń           dotyczących bieżącej działalności Obserwatoriów, jak również perspektywa dalszej współpracy w zakresie prowadzenia i upowszechniania badań dotyczących rynku pracy.

 

Poruszano kwestie zakończonych i aktualnie prowadzonych projektów badawczych, jak również planowanych dalszych działań. Dyskutowano o najbardziej skutecznych formach upowszechniania wyników badań i sposobach dotarcia do jak największej liczby odbiorców.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego