Seminarium programu ”Praca w Polsce”

Seminarium programu ”Praca w Polsce”

25 marca 2010r. Katarzyna Zaunar – kierownik Zespołu ds. badań i analiz uczestniczyła w seminarium „Outplacement w dobie kryzysu” organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność. W seminarium uczestniczyli m.in. minister Czesława Ostrowska (Minister Pracy i Polityki Społecznej), minister Michał Boni (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), dyrektor Paweł Chorąży (Minister Rozwoju Regionalnego).
W programie spotkania znalazły się wystąpienia dotyczące nast. zagadnień:
• Outplacement w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
• Prognozy rynku pracy.
• Outplacement w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Przeprowadzono także moderowane dyskusje w grupach tematycznych. Jednym z istotnych dla Obserwatorium tematów dyskusji był problem transferu z edukacji na rynek pracy i możliwość zastosowania mechanizmów outplacementu w tym obszarze.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego