Raport o stanie lokalnych polityk rynku pracy na Mazowszu

Raport o stanie lokalnych polityk rynku pracy na Mazowszu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. „Implementacja polityk aktywizacyjnych w powiatach województwa mazowieckiego”. Powstał on jako rezultat badania przeprowadzonego wśród działaczy samorządowych i pracowników publicznych służb zatrudnienia w powiatach województwa mazowieckiego. Autorem raportu jest dr Tomasz Mering z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Głównym celem badania było zgromadzenie opinii respondentów na temat stanu realizowanych lokalnych polityk rynku pracy oraz określenie czynników warunkujących ich efektywne wdrażanie.


„Szczególnie niepokojąca jest niska waga przypisywana wpływowi pracowników powiatowych urzędów pracy (średnia wskazań wśród ogółu respondentów wyniosła zaledwie 3,4), co wskazuje na ich niewielki wpływ na podejmowane decyzje w zakresie polityki rynku pracy. Wydaje się, że doświadczenie i znajomość realiów lokalnych rynków pracy doradców zawodowych i pośredników pracy powinny być wykorzystywane w większym stopniu, niż miało to miejsce w świetle wyników badania” (fragment raportu).
 

Raport "Implementacja polityk aktywizacyjnych w powiatach województwa mazowieckiego”

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego