Przedsiębiorczość znaczy praca

 

 

 Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych
Rozwój przedsiębiorczości to kluczowy czynnik rozwoju gospodarki wszystkich krajów. Sprzyja mu skuteczna współpraca administracji publicznej i organizacji wspierających pracodawców. Oczekiwanym rezultatem jest wzrost atrakcyjności danego państwa na gospodarczej mapie świata. Niebagatelną wartością jest też tworzenie klimatu przyjaznego dla  młodych ludzi, którzy w przedsiębiorczości upatrują dla siebie życiowe szanse.
W Polsce dopiero uczymy się kultury współpracy środowisk do  tej pory rozproszonych. W województwie mazowieckim odczuwa się brak instytucji, która mogłaby integrować i wspierać rozdrobnione i słabe środowisko organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką gospodarczą. Trudności te pogłębia funkcjonowanie negatywnych stereotypów na linii władza-biznes. A przecież tylko silni i zintegrowani partnerzy są w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom tam, gdzie bardzo wiele zależy od wzajemnego zrozumienia i wspólnego działania.
Tym potrzebom wychodzi naprzeciw Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych, tworzone w partnerstwie Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego, który do działań operacyjnych w projekcie wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy.
- Połączony potencjał ekspertów a wraz z nim informacja, wiedza, wzorce, umiejętności, poradnictwo, standardy i procedury, które powstają w wyniku działalności Centrum, znacząco wzmocnią przedsiębiorczą rangę naszego regionu – mówi Jerzy Kwieciński, prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Organizatorzy liczą też na pozytywny wpływ swoich działań na sytuację mieszkańców województwa mazowieckiego. - Lepszy klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oznacza wzrost liczby miejsc pracy oraz większą zasobność kas samorządów i finansowanie inwestycji podnoszących standard życia – tłumaczy Anna Wolska, członek Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych powstaje dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Wdrażającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Więcej informacji:
Barbara Kaznowska – Kierownik Projektu bkaznowska@eucp.pl, tel. 790 714 903

http://www.eucp.pl/projekty.html


 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego