Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

6 czerwca 2016  r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Politechniką Warszawską – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Dokument podpisali ze strony WUP w Warszawie – Dyrektor Tomasz Sieradz, ze strony PW - CZIiTT – Prorektor ds. Rozwoju Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak.

Porozumienie dotyczy działań podejmowanych przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW oraz Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie w zakresie: prowadzenia analiz rynku pracy, realizacji projektów naukowo-badawczych i prac analityczno-badawczych oraz upowszechniania wyników przeprowadzonych badań.

Głównymi obszarami współdziałania są:

prace realizowane w celu diagnozy społeczno-ekonomicznej Mazowsza, obejmujące wymianę danych, współpracę przy tworzeniu koncepcji badania, jego realizacji oraz promocji wyników badań,
wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy i wsparcia przedsiębiorczości,
współpraca oraz konsultacje przy realizacji projektów badawczych, jak również wymiana i promocja wyników badań,
przekazywanie informacji nt. potrzeb mazowieckich przedsiębiorców w kontekście rynku pracy.

 

Galeria

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego