Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

31 maja 2010 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

WUP reprezentował Dyrektor Krzysztof Strzałkowski, zaś Akademię Humanistyczną Rektor prof. dr hab. Adam Koseski.


W spotkaniu wziął udział ze strony WUP również Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Marek Wroniewski. Obecni byli także przedstawiciele Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, jako Wydziału odpowiedzialnego za praktyczną realizację Porozumienia: Kierownik Wydziału Zbigniew Stanik oraz Kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Katarzyna Zaunar. Ze strony Akademii Humanistycznej w spotkaniu uczestniczyli: prof. Zbigniew Sufin, dr Beata Błaszczyk, dr Arkadiusz Góralczyk.


Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w tym roku poszerza swoją działalność poprzez bezpośrednią współpracę z uczelnianymi ośrodkami naukowymi i takim pierwszym ośrodkiem jest właśnie Akademia Humanistyczna w Pułtusku. Korzyści ze współdziałania będą obopólne. Studenci będą mieli możliwość odbycia praktyk w Mazowieckim Obserwatorium Rynku Pracy, skorzystania z infrastruktury informatycznej oraz z narzędzi badawczych Obserwatorium. Będą przygotowywać artykuły, nabiorą praktycznych umiejętności. Zobaczą, że świat nauki można łączyć ze światem rzeczywistym. Obserwatorium liczy na świeże spojrzenie młodych ludzi, ich zapał i pomysły. Będziemy wspólnie określać obszary badań, które staną się tematami prac magisterskich i doktorskich. Wyniki badań prowadzonych przez młodych naukowców będą włączone przez Obserwatorium do analiz rynku pracy. Dzięki temu diagnoza Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy będzie bogatsza, zaś z pracami magisterskimi i doktorskimi będą się mogli zapoznać, jak niestety często bywa, nie tylko sami zainteresowani i ich promotorzy.


Porozumienie obejmuje wspólne działania dotyczące diagnozy społeczno-ekonomicznej Mazowsza: wymianę danych, współpracę przy kwestiach metodologicznych i promocję wyników badań. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przykłada wielką wagę do wiarygodności i wysokiej merytorycznej jakości prowadzonych badań. Ważne też, by ich wyniki mogły być przekładane na działania praktyczne. Wyniki badań mają służyć praktycznemu działaniu. Aby tak się stało współpracujemy z najlepszymi fachowcami ze świata nauki, czego dowodem jest skład Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w 2009 roku: prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. Grażyna Firlit-Fesnak, prof. Urszula Sztanderska, prof. Janina Karney-Osiejuk.


Jesteśmy przekonani, że Porozumienie o Współpracy między Mazowieckim Obserwatorium Rynku Pracy a Akademią Humanistyczną przyniesie wymierne korzyści w rozwiązywaniu problemów rynku pracy na Mazowszu.


Porozumienie z 31 maja 2010 jest pierwsze, ale Wojewódzki Urząd Pracy planuje już następne.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego