Mazowsze

 • Informacja na temat Modułu II - Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów
  20.12.2010

  Informacja na temat Modułu II - Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów

  Czy można mówić o sytuacji ekonomicznej województwa lub powiatu z perspektywy pojedynczego człowieka? Np. pana Krzysztofa, który od roku jest bezrobotny albo pana Grzegorza, przedsiębiorcy, który poszukuje pracowników? Czy można prowadzić analizy naukowe, które będą przekładać się na życie każdego z nas? My dowodzimy, że można!

 • Informacja na temat Modułu I - Monitoring oparty na danych dostepnych
  20.12.2010

  Informacja na temat Modułu I - Monitoring oparty na danych dostepnych

  Działanie – analiza bieżącej sytuacji i danych zastanych składa się z dwóch podstawowych zadań.
  Pierwszym z nich jest zebranie wszystkich dostępnych danych liczbowych o sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim, jego poszczególnych powiatach oraz, dla ewentualnych porównań, w całej Polsce oraz w wybranych krajach UE.
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2010 r.
  08.12.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2010 r.

  Na koniec października 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9 proc. (przy średniej dla kraju 11,5 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.825 bezrobotnych, w tym 111.175 kobiet. Stanowi to 49,2 proc. ogółu bezrobotnych.
   

 • Spotkanie Rady Programowej MORP
  08.12.2010

  Spotkanie Rady Programowej MORP

  W dniu 7 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej MORP oraz
  pracowników i opiekunów projektów MORP.
  Spotkanie otworzył Dyrektor Aleksander Kornatowski, a prowadził Kierownik MORP – Zbigniew Stanik.
   

 • Porozumienie o współpracy
  03.12.2010

  Porozumienie o współpracy

  W czwartek, 2 grudnia 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy podpisał Porozumienie o Współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 • Patronat honorowy
  23.11.2010

  Patronat honorowy

  Dnia 22 listopada 2010 roku Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przy WUP w Warszawie zostało patronem honorowym kampanii PARP „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”. 

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2010
  02.11.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2010

  Na koniec września 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9 proc. (przy średniej dla kraju 11,5 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.641 bezrobotnych, w tym 111.497 kobiet (49,4 proc. ogółu bezrobotnych).
   

 • Wizyta studyjna w Marsylii
  25.10.2010

  Wizyta studyjna w Marsylii

  W dniach 6-9 października 2010 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP wzięli udział w wizycie studyjnej w Marsylii. Głównym celem wyjazdu było poznanie systemu kształcenia ustawicznego we Francji – uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, dobrych praktyk w zakresie kształcenia dorosłych oraz systemu monitorowania rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje.

 • Spotkanie Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy
  20.10.2010

  Spotkanie Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  19 października 2010 r. Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy odbyło się spotkanie Rady Programowej Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Rada Programowa została powołana w 2009 roku. Funkcjonuje jako organ doradczy, którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej prac badawczych prowadzonych w projektach MORP. W skład RP wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: ekonomii, statystyki, polityki rynku pracy, integracji społecznej.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2010
  12.10.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2010

  W sierpniu 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,0 proc. (przy średniej dla kraju 11,3 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 224.799 bezrobotnych, w tym 111.001 kobiet (49,4 proc. ogółu bezrobotnych).

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego