Mazowsze

 • Partnerstwo
  22.12.2010

  Partnerstwo

  Zawiązaliśmy kolejne partnerstwo ze specjalizowanym portalem, dedykowanym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy a konkretnie, coraz częściej spotykanemu rozwiązaniu służącemu ekonomizacji kosztów pracy w firmach – outsourcingowi. Zjawisko to jest bardzo interesujące dla obserwatorów rynku pracy z tego powodu, że o ile w jednej firmie powoduje redukcję miejsc zatrudnienia to w innej prowokuje rozwój i przyrost miejsc zatrudnienia.

   

   

 • Informacja
  21.12.2010

  Informacja

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie nieczynny.

 • Czy na mazowieckim rynku pracy jest miejsce dla pracowników powyżej 50 roku życia?
  21.12.2010

  Czy na mazowieckim rynku pracy jest miejsce dla pracowników powyżej 50 roku życia?

  W dniu 25 listopada Kierownik Wydziału MORP przy WUP w Warszawie wziął udział w konferencji „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 w województwie mazowieckim”. Spotkanie organizowane było w ramach publikacji wyników badań zrealizowanych przez PBS DGA oraz Human Capital Business Sp. z o.o.

   

 • Informacja na temat Modułu III - Badanie ilosciowe prowadzone wśród pracodawców
  20.12.2010

  Informacja na temat Modułu III - Badanie ilosciowe prowadzone wśród pracodawców

  Kluczem do poznania i zrozumienia tego, co dzieje się na lokalnym rynku pracy może być rozmowa z pracodawcą. W ten sposób dowiadujemy się „u źródła” kto znajduje zatrudnienie i od czego ono zależy, jakie umiejętności i cechy osobowości są najwyżej cenione u pracowników, a na jakie nie ma zapotrzebowania. Informacje te mają ogromne znaczenie dla urzędów pracy, szkół, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych a także wszystkich tych, którzy poszukują pracy czy planują swoją karierę zawodową.

   

 • Informacja na temat Modułu II - Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów
  20.12.2010

  Informacja na temat Modułu II - Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów

  Czy można mówić o sytuacji ekonomicznej województwa lub powiatu z perspektywy pojedynczego człowieka? Np. pana Krzysztofa, który od roku jest bezrobotny albo pana Grzegorza, przedsiębiorcy, który poszukuje pracowników? Czy można prowadzić analizy naukowe, które będą przekładać się na życie każdego z nas? My dowodzimy, że można!

 • Informacja na temat Modułu I - Monitoring oparty na danych dostepnych
  20.12.2010

  Informacja na temat Modułu I - Monitoring oparty na danych dostepnych

  Działanie – analiza bieżącej sytuacji i danych zastanych składa się z dwóch podstawowych zadań.
  Pierwszym z nich jest zebranie wszystkich dostępnych danych liczbowych o sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim, jego poszczególnych powiatach oraz, dla ewentualnych porównań, w całej Polsce oraz w wybranych krajach UE.
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2010 r.
  08.12.2010

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2010 r.

  Na koniec października 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9 proc. (przy średniej dla kraju 11,5 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.825 bezrobotnych, w tym 111.175 kobiet. Stanowi to 49,2 proc. ogółu bezrobotnych.
   

 • Spotkanie Rady Programowej MORP
  08.12.2010

  Spotkanie Rady Programowej MORP

  W dniu 7 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej MORP oraz
  pracowników i opiekunów projektów MORP.
  Spotkanie otworzył Dyrektor Aleksander Kornatowski, a prowadził Kierownik MORP – Zbigniew Stanik.
   

 • Porozumienie o współpracy
  03.12.2010

  Porozumienie o współpracy

  W czwartek, 2 grudnia 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy podpisał Porozumienie o Współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 • Patronat honorowy
  23.11.2010

  Patronat honorowy

  Dnia 22 listopada 2010 roku Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przy WUP w Warszawie zostało patronem honorowym kampanii PARP „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”. 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego