Mazowsze

 • Wywiad z Kierownikiem MORP, Zbigniewem Stanikiem dla TV Siedlce
  14.03.2011

  Wywiad z Kierownikiem MORP, Zbigniewem Stanikiem dla TV Siedlce

  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy zorganizowało we wtorek w Siedlcach konferencję o przyszłości kształcenia zawodowego i ustawicznego.

   

 • Pokonaj kryzys
  07.03.2011

  Pokonaj kryzys

  Wszystkim osobom, które utraciły pracę lub przewidują jej utratę, polecamy bezpłatną poradnię telefoniczną - Pokonaj kryzys. Do Państwa dyspozycji jest sześciu psychologów, prawnik oraz doradca zawodowy, którzy pomogą jak poradzić sobie ze stresem i na nowo wrócić do aktywności zawodowej.

 • Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy
  25.02.2011

  Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. W tym wydaniu koncentrujemy się m.in. na planowanych przez Obserwatorium badaniach dotyczących szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w naszym regionie. Mamy nadzieję, że lektura biuletynu dostarczy Państwu cennych informacji.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2011 r.
  25.02.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2011 r.

  Na koniec stycznia 2011 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,8 proc. (przy średniej dla kraju 13,0 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 252.886 bezrobotnych, w tym 121.335 kobiet (48,0 proc. ogółu bezrobotnych). W porównaniu z grudniem 2010 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 14.545 osób (o 6,1 proc.).

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2010 r.
  07.02.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2010 r.

  Na koniec grudnia 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,4 proc. (przy średniej dla kraju 12,3 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 238.341 bezrobotnych, w tym 115.079 kobiet (48,3 proc. ogółu bezrobotnych). 
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2010 r.
  20.01.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2010 r.

  W końcu listopada 2010 roku w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 229.251 bezrobotnych, w tym 112.209 kobiet. Stanowi to 48,9 proc. ogółu bezrobotnych.

 • Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?
  18.01.2011

  Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?

  W dzisiejszych czasach wymagania w stosunku do pracowników są bardzo wysokie, a rynek pracy nasycony. Problemy ze znalezieniem pracy mają zarówno studenci, jak i seniorzy. Osoby starsze posiadające takie same kwalifikacje jak ich młodsi koledzy, często z racji wieku mają słabszą pozycję na rynku pracy. Jak zatem najlepiej poradzić sobie ze zmieniającymi się wymogami pracy? Czy osoby po 50. roku życia mogą im sprostać? 

 • Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc.
  10.01.2011

  Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc.

  Polecamy wywiad ze Zbigniewem Stanikiem, kierownikiem Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na temat telepracy. W rozmowie poruszone są zagadnienia dotyczące tej formy pracy oraz przepisów regulujących zatrudnienie telepracownika.

 • Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej
  03.01.2011

  Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej

  Za zgodą autorów przekazujemy Państwu bardzo interesującą pracę pod tytułem: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Jest to praca zbiorowa pod redakcją dr Natalii Bloch i dr Elżbiety M. Goździak, pracowników Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu.

 • Biuletyn MORP
  22.12.2010

  Biuletyn MORP

  Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. To w założeniu periodyk. W tym numerze koncentrowaliśmy się na przekazaniu Państwu podstawowych informacji i założeń zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność.

   

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego