Mazowsze

 • Partnerstwo drogą do sukcesu - konferencja w WUP w Płocku
  12.12.2011

  Partnerstwo drogą do sukcesu - konferencja w WUP w Płocku

  W dniach 8-9 grudnia 2011 r. filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku zorganizowała konferencję „Partnerstwo drogą do sukcesu”, podczas którego doszło do niecodziennego spotkania kilku środowisk: studentów, wykładowców, pracodawców oraz przedstawicieli urzędu pracy. Wzięła w niej udział przedstawicielka Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – Magdalena Kołomańska, która zaprezentowała wyniku projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”.

 • Spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych na Mazowszu
  06.12.2011

  Spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych na Mazowszu

  W ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” rozpoczęliśmy cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół zawodowych na Mazowszu. Ich tematem jest współpraca w zakresie przygotowania programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją, a zainteresowanych współpracą do kontaktu z obserwatorium.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2011 r.
  10.11.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2011 r.

  Na koniec września 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 236.666 bezrobotnych, w tym 119.992 kobiety (50,7 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,5 proc. (przy średniej dla kraju 11,8 proc.). W porównaniu do sierpnia br. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 117 osób (o 0,05 proc.).

 • Mazowiecki Barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne
  08.11.2011

  Mazowiecki Barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne

  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy rozpoczęło realizację kolejnego projektu systemowego – „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” (Poddziałanie 8.1.2 POKL). Jego adresatem są przede wszystkim mazowieccy przedsiębiorcy.

 • Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II
  02.11.2011

  Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II

  Projekt systemowy „Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” jest merytoryczną kontynuacją projektów wcześniejszych, będzie realizowany od 1 października 2011 do 31 czerwca 2013. Na podstawie wniosków badawczych zaplanowano realizację 4 modułów badawczych, z których dwa stanowią kontynuację poprzednich, a tematyka kolejnych dwóch wynika z rekomendacji.

 • Konferencja Planowanie kariery zawodowej
  27.10.2011

  Konferencja Planowanie kariery zawodowej

  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 18 października br. odbyła się konferencja pn. Planowanie kariery zawodowej zorganizowana przez Centrum Informacji Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Filia w Ostrołęce.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2011 r.
  20.10.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2011 r.

  Na koniec sierpnia 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 239.555 bezrobotnych, w tym 119.773 kobiet (50,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,2 proc. (przy średniej dla kraju 11,6 proc.). W porównaniu do lipca br. oznacza to spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1 145 osób (o 0,5 proc.).

 • Międzynarodowa konferencja regionalnych obserwatoriów rynku pracy w Luksemburgu
  17.10.2011

  Międzynarodowa konferencja regionalnych obserwatoriów rynku pracy w Luksemburgu

  W dniach 6-7 października 2011 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie brali udział w konferencji europejskiej sieci skupiającej regionalne obserwatoria rynku pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring).

 • Konferencja podsumowująca wyniki badań
  22.09.2011

  Konferencja podsumowująca wyniki badań

  21 września odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Spoty reklamowe
  20.09.2011

  Spoty reklamowe

  Zapraszamy do zapoznania sie z działem MORP w mediach, w którym zostały zamieszczone spoty reklamowe promujace projekty:

  "Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne oraz "Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby"

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego