Mazowsze

 • Konferencja z udziałem prominentnych gości w Zespole Szkół w Golądkowie
  13.04.2012

  Konferencja z udziałem prominentnych gości w Zespole Szkół w Golądkowie

  W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, marzec zakończył się konferencją dotyczącą reformy szkolnictwa zawodowego. Na zaproszenie dyrektora Krzysztofa Nuszkiewicza przybyło wielu znamienitych gości ze świata polityki, nauki i biznesu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent szkoły oraz Tadeusz Nalewajk- wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentację na temat „Szkolnictwo zawodowe a szanse młodzieży na mazowieckim rynku pracy” przedstawił Zbigniew Stanik – kierownik wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 • Warsztaty w ramach Forum KU SZ
  10.04.2012

  Warsztaty w ramach Forum KU SZ

  W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy zorganizowało kolejne warsztaty w ramach FORUM Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego na Mazowszu. Spotkanie rozpoczęły obrady Grupy konsultacyjnej wyłonionej spośród członków FORUM KUSZ w 2011 r.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.
  04.04.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.

  Na koniec lutego 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych 267.096 bezrobotnych, w tym 128.320 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,5 proc.). W porównaniu do stycznia 2012 roku oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 5.340 osób(o 2 proc.).

 • Mazowieckie badania regionalne
  08.03.2012

  Mazowieckie badania regionalne

  Zachęcamy do udziału w seminarium upowszechniającym wyniki „Mazowieckich Badań Regionalnych” poświęconych sytuacji gospodarczej w naszym regionie. Spotkanie organizowane jest przez Uczelnię Łazarskiego oraz CASE Doradcy.

   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2012 r.
  07.03.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2012 r.

  Na koniec stycznia 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 261 756 bezrobotnych, w tym 127 606 kobiet (48,7 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,4 proc. (przy średniej dla kraju 13,2 proc.). W porównaniu do grudnia ub.r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 15 017 osób (o 6,1 proc.).

 • Seminarium Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w Sandomierzu
  28.02.2012

  Seminarium Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w Sandomierzu

  Przedstawiciele Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zbigniew Stanik i Katarzyna Kozakowska, uczestniczyli w seminarium ponadregionalnym pt. „Polityka zatrudnienia w strategiach rozwoju regionalnego - rola instytucji dialogu społecznego w procesie konsultowania i monitorowania polityk regionalnych w obszarze rynku pracy”, które odbyło się w dniach 20-21 lutego br. w Sandomierzu.

 • Monitorowanie sytuacji młodzieży na rynku pracy
  20.02.2012

  Monitorowanie sytuacji młodzieży na rynku pracy

  W dniach 15-16 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, mającej na celu utworzenie systemu monitoringu sytuacji osób młodych na rynku pracy w Europie.

 • Współpraca szkół zawodowych z WUP szansą na rozwój
  16.02.2012

  Współpraca szkół zawodowych z WUP szansą na rozwój

  W ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nawiązano współpracę z kolejnymi szkołami na rzecz opracowania programu rozwojowego i podjęcia działań do jego wdrożenia.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2011 r.
  07.02.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2011 r.

  Na koniec grudnia 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 246 739 bezrobotnych, w tym 122 204 kobiety (49,5 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc. (przy średniej dla kraju 12,5 proc.). W porównaniu do listopada ub.r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 723 osoby (o 2,8 proc.).

 • Rynek pracy - co dalej?
  24.01.2012

  Rynek pracy - co dalej?

  Wywiad udzielony dla TV Biznes przez Kierownika Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Pana Zbigniewa Stanika

  Link do wywiadu

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego