Mazowsze

 • Projekt pn. ”Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  17.06.2011

  Projekt pn. ”Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badań „Monitoring rynku pracy w województwie mazowieckim. Analiza wskaźników i cech” opracowanych w sześciu raportach miesięcznych i trzech raportach kwartalnych. Znajdą w nich Państwo rezultaty badań polegających na prowadzonym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj. mazowieckie oraz 41 powiatów. Badanie zrealizowano na potrzeby projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego
  17.06.2011

  Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego

  Aby ułatwić dotarcie do interesujących informacji udostępniamy Państwu Bazę Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego zawierającą ponad 1400 cech i 1200 wskaźników opisujących mazowiecki rynek pracy oraz bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą. Baza umożliwia przeprowadzenie analizy 12 lat zmian, jakie dokonały się w województwie mazowieckim, zapewniając przy tym selekcję informacji, szybką wizualizację zjawisk oraz przystępność interpretacji.

   

 • Konferencja podsumowująca realizację projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II
  16.06.2011

  Konferencja podsumowująca realizację projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

  W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2011 r.
  01.06.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w kwietniu 2011 r.

  Na koniec kwietnia w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,8 proc. (przy średniej dla kraju 12,6 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 253.246 bezrobotnych, w tym 122.004 kobiety (48,2 proc. ogółu bezrobotnych).

 • IX Dzień Otwarty w WUP
  30.05.2011

  IX Dzień Otwarty w WUP

  Ponad 500 osób odwiedziło Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz filie w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach podczas IX Dnia Otwartego, który odbył się 28 maja. Tego dnia w urzędzie gościli m.in. wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 • Ewaluacja spotkań w ramach Forum KUSZ
  19.05.2011

  Ewaluacja spotkań w ramach Forum KUSZ

  Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami ewaluacji spotkań realizowanych w ramach Forum Kształcenia Ustawicznego oraz Szkolnictwa Zawodowego.

 • Spotkanie Rady Programowej MORP
  09.05.2011

  Spotkanie Rady Programowej MORP

  W dniu 9 maja 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej MORP, w którym udział wzięli także opiekunowie merytoryczni badań oraz pracownicy Wydziału.
   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2011 r.
  04.05.2011

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2011 r.

  Na koniec marca 2011 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 10,1 proc. (przy średniej dla kraju 13,1 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 261.159 bezrobotnych, w tym 124.628 kobiet (47,7 proc.) ogółu bezrobotnych.

 • Szkolnictwo zawodowe w dobie reformy a rynek pracy
  13.04.2011

  Szkolnictwo zawodowe w dobie reformy a rynek pracy

  W dniu 24 marca 2011 roku odbyła się Konferencja „Szkolnictwo zawodowe w dobie reformy a rynek pracy”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele szkół, uczelni, przedsiębiorców, samorządu woj. mazowieckiego, osoby reprezentujące publiczne służby zatrudnienia. W konferencji, jako przedstawiciel Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, wzięła udział Luiza Kajtaniak, Główna Specjalistka ds. Badań i Analiz MORP.

 • Bezrobocie absolwentów szkół zawodowych - przyczyny i propozycje rozwiązań
  13.04.2011

  Bezrobocie absolwentów szkół zawodowych - przyczyny i propozycje rozwiązań

  W dniu 15 marca 2011 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował seminarium podsumowujące badanie społeczne nt. „Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”.

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego