Mazowsze

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2012 r.
  17.05.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2012 r.

  Na koniec marca 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 265.762 bezrobotnych, w tym 127.037 kobiet (47,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia nie zmieniła się ‑ wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,3 proc.). W porównaniu do lutego 2012 roku oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 1 334 osoby (o 0,5 proc.).

 • Atrakcyjność inwestycyjna powiatu szydłowieckiego
  04.05.2012

  Atrakcyjność inwestycyjna powiatu szydłowieckiego

  Otwarcie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu stało się okazją do dyskusji na temat możliwości rozwoju gospodarczego powiatu szydłowieckiego. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone zostało seminarium „Atrakcyjność inwestycyjna Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego” zorganizowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

 •  IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie
  18.04.2012

  IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie

   W dniu 13 kwietnia b.r pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Ciechanowskiego odbyły się IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie.

 • Konferencja z udziałem prominentnych gości w Zespole Szkół w Golądkowie
  13.04.2012

  Konferencja z udziałem prominentnych gości w Zespole Szkół w Golądkowie

  W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, marzec zakończył się konferencją dotyczącą reformy szkolnictwa zawodowego. Na zaproszenie dyrektora Krzysztofa Nuszkiewicza przybyło wielu znamienitych gości ze świata polityki, nauki i biznesu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent szkoły oraz Tadeusz Nalewajk- wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentację na temat „Szkolnictwo zawodowe a szanse młodzieży na mazowieckim rynku pracy” przedstawił Zbigniew Stanik – kierownik wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 • Warsztaty w ramach Forum KU SZ
  10.04.2012

  Warsztaty w ramach Forum KU SZ

  W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy zorganizowało kolejne warsztaty w ramach FORUM Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego na Mazowszu. Spotkanie rozpoczęły obrady Grupy konsultacyjnej wyłonionej spośród członków FORUM KUSZ w 2011 r.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.
  04.04.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2012 r.

  Na koniec lutego 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych 267.096 bezrobotnych, w tym 128.320 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,5 proc.). W porównaniu do stycznia 2012 roku oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 5.340 osób(o 2 proc.).

 • Mazowieckie badania regionalne
  08.03.2012

  Mazowieckie badania regionalne

  Zachęcamy do udziału w seminarium upowszechniającym wyniki „Mazowieckich Badań Regionalnych” poświęconych sytuacji gospodarczej w naszym regionie. Spotkanie organizowane jest przez Uczelnię Łazarskiego oraz CASE Doradcy.

   

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2012 r.
  07.03.2012

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2012 r.

  Na koniec stycznia 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 261 756 bezrobotnych, w tym 127 606 kobiet (48,7 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,4 proc. (przy średniej dla kraju 13,2 proc.). W porównaniu do grudnia ub.r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 15 017 osób (o 6,1 proc.).

 • Seminarium Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w Sandomierzu
  28.02.2012

  Seminarium Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w Sandomierzu

  Przedstawiciele Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zbigniew Stanik i Katarzyna Kozakowska, uczestniczyli w seminarium ponadregionalnym pt. „Polityka zatrudnienia w strategiach rozwoju regionalnego - rola instytucji dialogu społecznego w procesie konsultowania i monitorowania polityk regionalnych w obszarze rynku pracy”, które odbyło się w dniach 20-21 lutego br. w Sandomierzu.

 • Monitorowanie sytuacji młodzieży na rynku pracy
  20.02.2012

  Monitorowanie sytuacji młodzieży na rynku pracy

  W dniach 15-16 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, mającej na celu utworzenie systemu monitoringu sytuacji osób młodych na rynku pracy w Europie.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego