Mazowsze

 • Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy - 28 maja 2013 r.
  29.05.2013

  Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy - 28 maja 2013 r.

  Z inicjatywy ogólnopolskiej sieci współpracy regionalnych obserwatoriów rynku pracy 28 maja 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone "Modelowi monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy". Wzięli w nim udział przedstawiciele wojewódzkich urzędów pracy.

 • Forum KUSZ
  22.05.2013

  Forum KUSZ

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania Forum KUSZ.

 • Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
  09.05.2013

  Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

  Jesteś bezrobotny, szukasz pracy, chcesz założyć firmę? Przyjdź 18 maja, w godz. 10-15 na ul. Młynarską 16 w Warszawie na Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Mazowiecki Barometr
  06.05.2013

  Mazowiecki Barometr

  Zapraszamy do lektury raportu z II edycji badania koniunktury konsumenckiej w województwie mazowieckim.

 • Nowy numer Biuletynu MORP
  12.04.2013

  Nowy numer Biuletynu MORP

  Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępny nowy numer Biuletynu MORP. Zapraszamy do lektury!

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2013 r.
  11.04.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2013 r.

  Na koniec lutego 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 296 600 bezrobotnych, w tym 138 214 kobiet (46,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 11,6 proc. (przy średniej dla kraju 14,4 proc.). W porównaniu do ubiegłego miesiąca oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 475 osób (o 2,2 proc.).

 • Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 r.
  08.04.2013

  Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 r.

  W II 2013 w skali kraju obserwujemy powrót do ujemnej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu (-2,1% r/r). Nastąpiło pogorszenie w porównaniu z wynikiem styczniowym z powodu czynników sezonowych (po ich uwzględnieniu zmiana o -2,4% r/r wobec -2,3% r/r w I 2013). Ponadto mamy do czynienia ze wzrostem produkcji w segmencie dóbr konsumpcyjnych, stagnacją lub spadkiem w pozostałych. Pozytywny wpływ eksportu.

 • Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.
  22.03.2013

  Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.

  W I 2013 wystąpiła zdecydowana poprawa wyników produkcji sprzedanej przemysłu w skali kraju: wzrost o 0,3% r/r w cenach stałych. Poprawa jest widoczna także po uwzględnieniu czynników sezonowych. Obserwujemy także wzrost produkcji w segmencie konsumpcyjnych dóbr nietrwałych (korzystny wpływ eksportu) oraz związanych z energią; stagnacja lub spadek w pozostałych. Utrzymuje się spadek zamówień w przemyśle.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2013 r.
  21.03.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2013 r.

  Na koniec stycznia 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 290 125 bezrobotnych, w tym 136 634 kobiety (47,1 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc. (przy średniej dla kraju 14,2 proc.). W porównaniu do grudnia 2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 18 198 osób (o 6,7 proc.).

 • Spotkania regionalne - Mazowiecki Barometr
  11.02.2013

  Spotkania regionalne - Mazowiecki Barometr

  Serdecznie zapraszamy na spotkania regionalne promujące nowe narzędzie dla przedsiębiorców - Mazowiecki Barometr!

   

   

  Najbliższe spotkania:

  21.03.2013 r. - Kozienice

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego