Mazowsze

 • Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.
  22.03.2013

  Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.

  W I 2013 wystąpiła zdecydowana poprawa wyników produkcji sprzedanej przemysłu w skali kraju: wzrost o 0,3% r/r w cenach stałych. Poprawa jest widoczna także po uwzględnieniu czynników sezonowych. Obserwujemy także wzrost produkcji w segmencie konsumpcyjnych dóbr nietrwałych (korzystny wpływ eksportu) oraz związanych z energią; stagnacja lub spadek w pozostałych. Utrzymuje się spadek zamówień w przemyśle.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2013 r.
  21.03.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2013 r.

  Na koniec stycznia 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 290 125 bezrobotnych, w tym 136 634 kobiety (47,1 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc. (przy średniej dla kraju 14,2 proc.). W porównaniu do grudnia 2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 18 198 osób (o 6,7 proc.).

 • Spotkania regionalne - Mazowiecki Barometr
  11.02.2013

  Spotkania regionalne - Mazowiecki Barometr

  Serdecznie zapraszamy na spotkania regionalne promujące nowe narzędzie dla przedsiębiorców - Mazowiecki Barometr!

   

   

  Najbliższe spotkania:

  21.03.2013 r. - Kozienice

 • Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w grudniu 2012 r.
  11.02.2013

  Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w grudniu 2012 r.

  W XII 2012 załamanie produkcji sprzedanej przemysłu w skali kraju: -10,6% r/r w cenach stałych. Znaczny wpływ mniejszej liczby dni roboczych. Najmniejszy spadek w segmencie dóbr związanych z energią i konsumpcyjnych nietrwałych. Dalszy spadek zamówień w przemyśle.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2012 r.
  11.02.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w grudniu 2012 r.

  Na koniec grudnia 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 271 927 bezrobotnych, w tym 130 023 kobiety (47,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,8 proc. (przy średniej dla kraju 13,4 proc.). W porównaniu do listopada 2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 728 osób (o 2,5 proc.).

 • Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla uczniów
  30.01.2013

  Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla uczniów

  Do zapoznania się z naszym Przewodnikiem po szkolnictwie zawodowym dla uczniów zachęca Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2012 r.
  30.01.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w listopadzie 2012 r.

  W końcu listopada 2012 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 265 199 bezrobotnych, w tym 128 673 kobiety, tj. 48,5 % ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 10,5 %.

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2012 r.
  14.01.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2012 r.

  Na koniec października 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 259 440 bezrobotnych, w tym 126 933 kobiety (48,9 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. (przy średniej dla kraju 12,5 proc.). W porównaniu do września2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 2 412 osób (o 0,9 proc.).

 • Nowe publikacje
  03.01.2013

  Nowe publikacje

  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami: "Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla uczniów" oraz "Podstawa do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego".

 • Konkurs - ogłoszenie wyników
  07.12.2012

  Konkurs - ogłoszenie wyników

  W dniu 6 grudnia o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyło się uroczyste o głoszenie wyników I Mazowieckiego Konkursu Szkolnictwa Zawodowego czytaj więcej

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego