Mazowsze

 • Mazowiecki barometr – konferencja podsumowująca projekt
  27.06.2013

  Mazowiecki barometr – konferencja podsumowująca projekt

  O sytuacji mazowieckich przedsiębiorstw, ich reakcji na spowolnienie gospodarcze, a także możliwościach wsparcia firm w okresie pogorszenia koniunktury dyskutowano 25.06.2013 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie. Okazją do poruszenia tych zagadnień było podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”.

 • Co zrobić ze szkolnictwem zawodowym? Konferencja podsumowująca projekt
  27.06.2013

  Co zrobić ze szkolnictwem zawodowym? Konferencja podsumowująca projekt

  Na konferencji organizowanej przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na zakończenie projektu badawczego zaprezentowano wyniki 4 badań poświęconych edukacji zawodowej na Mazowszu - niektóre z nich są zaskakujące.
  Dotyczą one roli doradztwa zawodowego w wyborach edukacyjnych, losów absolwentów szkół zawodowych, sytuacji młodzieży stykającej się z rynkiem pracy oraz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie kształtowania polityki rynku pracy.

 • Konferencja
  11.06.2013

  Konferencja

  Szanowni Państwo,


  Serdecznie zapraszamy w dniach 24-25 czerwca 2013 r. na dwudniową konferencję podsumowującą realizację projektów Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

  Miejsce spotkania: Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Zawiszy 1, 02-025 Warszawa

  WAŻNE:  W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane będą mogły zarejestrować się również w dniu konferencji. Jednocześnie bardzo dziekujęmy wszystkim, którzy już przesłali do nas formularze zgłoszeniowe.

 • Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy - 28 maja 2013 r.
  29.05.2013

  Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy - 28 maja 2013 r.

  Z inicjatywy ogólnopolskiej sieci współpracy regionalnych obserwatoriów rynku pracy 28 maja 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone "Modelowi monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy". Wzięli w nim udział przedstawiciele wojewódzkich urzędów pracy.

 • Forum KUSZ
  22.05.2013

  Forum KUSZ

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania Forum KUSZ.

 • Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
  09.05.2013

  Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

  Jesteś bezrobotny, szukasz pracy, chcesz założyć firmę? Przyjdź 18 maja, w godz. 10-15 na ul. Młynarską 16 w Warszawie na Dzień Otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Mazowiecki Barometr
  06.05.2013

  Mazowiecki Barometr

  Zapraszamy do lektury raportu z II edycji badania koniunktury konsumenckiej w województwie mazowieckim.

 • Nowy numer Biuletynu MORP
  12.04.2013

  Nowy numer Biuletynu MORP

  Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępny nowy numer Biuletynu MORP. Zapraszamy do lektury!

 • Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2013 r.
  11.04.2013

  Stopa bezrobocia na Mazowszu w lutym 2013 r.

  Na koniec lutego 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 296 600 bezrobotnych, w tym 138 214 kobiet (46,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 11,6 proc. (przy średniej dla kraju 14,4 proc.). W porównaniu do ubiegłego miesiąca oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 6 475 osób (o 2,2 proc.).

 • Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 r.
  08.04.2013

  Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 r.

  W II 2013 w skali kraju obserwujemy powrót do ujemnej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu (-2,1% r/r). Nastąpiło pogorszenie w porównaniu z wynikiem styczniowym z powodu czynników sezonowych (po ich uwzględnieniu zmiana o -2,4% r/r wobec -2,3% r/r w I 2013). Ponadto mamy do czynienia ze wzrostem produkcji w segmencie dóbr konsumpcyjnych, stagnacją lub spadkiem w pozostałych. Pozytywny wpływ eksportu.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego