Mazowsze

 • Mazowiecki rynek pracy w styczniu 2021 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w styczniu 2021 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w grudniu 2020 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w grudniu 2020 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w listopadzie 2020 r.

  Po dwóch miesiącach spadku liczby bezrobotnych w listopadzie nastąpił nieznaczny wzrost o 306 osób. Liczba bezrobotnych w województwie mazowieckim wynosi obecnie 144 122 tys. i jest o 18,3% wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia od września utrzymuje się na poziomie 5,1% przy średniej dla kraju 6,1%.

   

 • Życzenia świąteczne

  Najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
 • Mazowiecki rynek pracy w październiku 2020 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w październiku 2020 r.
 • Mazowiecki rynek pracy we wrześniu 2020 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy we wrześniu 2020 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w sierpniu 2020 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi sytuacji na mazowieckim rynku pracy w sierpniu 2020 r.
 • Mazowiecki rynek pracy w lipcu 2020 r.

  W lipcu w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowało się o 2 041 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie, co w czerwcu, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższa o 0,6 pkt proc. 
 • Mazowiecki rynek pracy w czerwcu 2020 r.

  W województwie mazowieckim od kwietnia utrzymuje się niekorzystny trend na rynku pracy. W czerwcu ponownie wzrosła liczba bezrobotnych i na koniec miesiąca wyniosła 143 052 osoby.
 • Mazowiecki rynek pracy w maju 2020 r.

  Maj to kolejny miesiąc, w którym widać pogorszenie sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych wzrosła o 6 208 osób i wyniosła 139 601 osób. Jest to o 4,7% więcej niż w kwietniu oraz o 7,3% więcej niż przed rokiem.
 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego