Mazowsze

 • Mazowiecki rynek pracy w lipcu 2022 r.

  W lipcu br. w województwie mazowieckim liczba bezrobotnych spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Odnotowaliśmy także kolejny spadek stopy bezrobocia - o 0,1 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten w omawianym okresie wyniósł 4,2%.

 • Mazowiecki rynek pracy w czerwcu 2022 r.

  W czerwcu br. w województwie mazowieckim liczba bezrobotnych spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Odnotowaliśmy także kolejny spadek stopy bezrobocia - o 0,1 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten w omawianym okresie wyniósł 4,3%.
 • Biuletyn MORP

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu MORP.

  W tym wydaniu prezentujemy m.in. analizę danych dotyczących sytuacji obywateli Ukrainy na mazowieckim rynku pracy.
 • Mazowiecki rynek pracy w maju 2022 r.

  W maju w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 125 280 osób bezrobotnych, to jest o 2 729 osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 340 osób mniej niż w maju 2021 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim w ciągu miesiąca spadła o 0,1 pkt proc. i wynosi 4,4%. 

 • Szacunkowe dane o mazowieckim rynku pracy w maju 2022 r.

  Maj był kolejnym miesiącem spadku liczby osób bezrobotnych w województwie mazowieckim. Taki trend obserwujemy od początku roku, nie został on zaburzony nawet napływem obywateli Ukrainy do mazowieckich urzędów pracy w związku z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą.
 • Mazowiecki rynek pracy w kwietniu 2022 r.

  W kwietniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim spadła o 0,1 p.proc w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 4,5%. 
 • Mazowiecki rynek pracy w marcu 2022 r.

  W marcu w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 130 358 osób bezrobotnych, o 2 369 osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 581 osób mniej niż w marcu 2021 roku.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w ciągu miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 4,6%. 
 • Biuletyn MORP

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • Dane szacunkowe o mazowieckim rynku pracy w marcu 2022 r.

  W marcu w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 130 358 osób bezrobotnych, o 2 369 osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 581 osób mniej niż w marcu 2021 roku. 

   

 • Mazowiecki rynek pracy w lutym 2022 r.

  W lutym br. odnotowaliśmy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w woj. mazowieckim - o 770 osób w stosunku do stycznia 2022 r. oraz o 19 819 r/r. Stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie, co w styczniu tego roku: 4,7%. Wartość stopy bezrobocia dla kraju wynosi 5,5% i, podobnie jak w woj. mazowieckim, nie uległa zmianie w ujęciu miesięcznym. 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego