Mazowsze

 • 17.10.2014

  Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu MORP!

  Nowe, ciekawe artykuły, kolejne wywiady, najświeższe statystyki czyli Biuletyn MORP - nowe wydanie! Zapraszamy do lektury!

 • Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2014 r.
  16.10.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2014 r.

  Informacje podane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że sytuacja na rynku pracy była lepsza niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym odnotowano nieznaczny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego zarówno na Mazowszu, jak i w skali kraju. W sierpniu br. utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku, a jego tempo było podobne do zaobserwowanego w poprzednim miesiącu.

 • Rynek pracy na Mazowszu w lipcu 2014 r.
  18.09.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w lipcu 2014 r.

  Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w lipcu 2014 r. pozostawała pod wpływem czynnika sezonowego – odnotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, a liczba ofert zgłoszonych do urzędu przez pracodawców była relatywnie wysoka. Stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (10,2%).

 • Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2014 r.
  01.08.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2014 r.

  Miesiąc zamykający pierwsze półrocze 2014 r. przyniósł kolejne pozytywne zmiany na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec czerwca była najniższą z odnotowanych w bieżącym roku, a stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Ważnym aspektem poprawy sytuacji są czynniki sezonowe.

 • Rynek pracy na Mazowszu w maju 2014 r.
  03.07.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w maju 2014 r.

  W maju 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się zarówno w stosunku do kwietnia br., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. W mazowieckich urzędach pracy było zarejestrowanych 268,3 tys. osób. To o 8,5 tys. mniej niż przed miesiącem i o 19,3 tys. mniej niż przed rokiem.

 • Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.
  04.06.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.

  Kwietniowe dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w skali miesiąca obniżyła się we wszystkich województwach. Na Mazowszu pierwszy raz od 6 miesięcy spadła poniżej 11,0%.

 • Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.
  09.05.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.

  Jak wynika z informacji opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się o 0,3 p.proc. i wyniosła 11,1%. Pozytywne informacje dotyczą także zatrudnienia i wynagrodzeń. Marzec to 7 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, a przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem.
   

 • Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.
  07.04.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.

  Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku kolejny miesiąc z rzędu. Pozytywne informacje płyną także z danych dotyczących wynagrodzeń – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym zanotowano wzrost.

 • Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy
  01.04.2014

  Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

  26 marca gościliśmy przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy zaangażowanych w prace Grupy Roboczej powołanej w celu utworzenia Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego