Mazowsze

 • Rynek pracy na Mazowszu w lipcu 2014 r.
  18.09.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w lipcu 2014 r.

  Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w lipcu 2014 r. pozostawała pod wpływem czynnika sezonowego – odnotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, a liczba ofert zgłoszonych do urzędu przez pracodawców była relatywnie wysoka. Stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (10,2%).

 • Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2014 r.
  01.08.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2014 r.

  Miesiąc zamykający pierwsze półrocze 2014 r. przyniósł kolejne pozytywne zmiany na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec czerwca była najniższą z odnotowanych w bieżącym roku, a stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Ważnym aspektem poprawy sytuacji są czynniki sezonowe.

 • Rynek pracy na Mazowszu w maju 2014 r.
  03.07.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w maju 2014 r.

  W maju 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się zarówno w stosunku do kwietnia br., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. W mazowieckich urzędach pracy było zarejestrowanych 268,3 tys. osób. To o 8,5 tys. mniej niż przed miesiącem i o 19,3 tys. mniej niż przed rokiem.

 • Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.
  04.06.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.

  Kwietniowe dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w skali miesiąca obniżyła się we wszystkich województwach. Na Mazowszu pierwszy raz od 6 miesięcy spadła poniżej 11,0%.

 • Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.
  09.05.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.

  Jak wynika z informacji opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się o 0,3 p.proc. i wyniosła 11,1%. Pozytywne informacje dotyczą także zatrudnienia i wynagrodzeń. Marzec to 7 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, a przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem.
   

 • Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.
  07.04.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.

  Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku kolejny miesiąc z rzędu. Pozytywne informacje płyną także z danych dotyczących wynagrodzeń – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym zanotowano wzrost.

 • Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy
  01.04.2014

  Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

  26 marca gościliśmy przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy zaangażowanych w prace Grupy Roboczej powołanej w celu utworzenia Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

 • Biuletyn MORP po raz pierwszy w 2014r.
  27.03.2014

  Biuletyn MORP po raz pierwszy w 2014r.

  Pierwszy numer Biuletynu MORP w 2014r. właśnie ukazał się na naszej stronie. Zapraszamy Państwa do lektury!

 • Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem MORP
  11.03.2014

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem MORP

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy: "Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Raport końcowy dla powiatów Mazowsza." Raport powstał w ramach projektu "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III".

 • Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.
  10.03.2014

  Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.

  W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie wartości wskaźnika zaobserwowano już w każdym regionie.

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego