Mazowsze

 • Bezrobocie ciągle spada

  Bezrobocie ciągle spada

  Dane o bezrobociu rejestrowanym za czerwiec br. wskazują na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych (w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także ubiegłego roku). Stopa bezrobocia spadła do poziomu 7,8% – spadek w ujęciu miesięcznym i rocznym odnotowano we wszystkich powiatach województwa. Jednocześnie wzrosła liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pozyskanych przez powiatowe urzędy pracy.

 • Wstępna informacja miesięczna - czerwiec 2016 r.

  Wstępna informacja miesięczna - czerwiec 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec czerwca 2016 r.
 • Rekordowo niski poziom bezrobocia w maju

  Rekordowo niski poziom bezrobocia w maju

  W maju stopa bezrobocia na Mazowszu wyniosła 8% - to najlepszy wynik od ponad 7 lat. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w m.st. Warszawie (3,3%). Na koniec miesiąca w żadnym powiecie województwa mazowieckiego stopa bezrobocia nie przekroczyła 30% - w powiecie szydłowieckim, w którym dotychczas notowano najwyższą w kraju, ponad 30-procentową stopę bezrobocia rejestrowanego, w maju 2016 r. wyniosła ona 29,6%, osiągając historycznie niski poziom.

 • Wstępna informacja miesięczna - maj 2016 r.

  Wstępna informacja miesięczna - maj 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec maja 2016 r.
 • Porozumienie o współpracy

  Porozumienie o współpracy

  6 czerwca 2016  r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Politechniką Warszawską – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.
 • Informacja miesięczna o rynku pracy - kwiecień 2016 r.

  Informacja miesięczna o rynku pracy - kwiecień 2016 r.

  Kwiecień był kolejnym miesiącem poprawy sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Spadła liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. W stosunku do poprzedniego roku o ponad 29% wzrosła natomiast ilość pozyskanych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.  

 • Informacja miesięczna o rynku pracy - marzec 2016 r.

  Informacja miesięczna o rynku pracy - marzec 2016 r.

  Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wyniosła 8,5% i była niższa o 0,2 p. proc. wobec lutego 2016 r. oraz 1,2 p. proc. w stos. do marca 2015. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w m.st. Warszawie – 3,4%, zaś najwyższą w powiecie szydłowieckim – 31,2%.
 • Mazowiecki Rynek Pracy w IV kwartale 2015 r.

  Mazowiecki Rynek Pracy w IV kwartale 2015 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną analizą dotyczącą mazowieckiego rynku pracy przygotowaną przez Zespół ds. badań i analiz.
 • Wstępna informacja miesięczna - marzec 2016 r.

  Wstępna informacja miesięczna - marzec 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o bezrobociu na koniec marca 2016 r.
 • Informacja miesięczna - luty 2016 r.

  Informacja miesięczna - luty 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacją o bezrobociu na koniec lutego 2016 r.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego