Ogólnopolskie seminarium obserwatoriów rynku pracy w Rzeszowie

Ogólnopolskie seminarium obserwatoriów rynku pracy w Rzeszowie

W dniach 13-14 grudnia 2011 r. w Rzeszowie z inicjatywy Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy odbyło się seminarium pt. „Współpraca partnerska i sieciowanie regionalnych obserwatoriów rynku pracy”. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy reprezentowała Katarzyna Kozakowska. Wśród zagadnień poruszanych podczas spotkania znalazły się m. in.: współpraca i partnerstwo w realizacji zadań publicznych, prowadzenie zamówień publicznych w projektach badawczych, a także możliwości współpracy regionalnych obserwatoriów rynku pracy. Założeniem organizatorów było wypracowanie konkretnych praktycznych rozwiązań, dlatego też spotkanie przyjęło formułę warsztatową. W ciągu dwóch dni seminarium odbyły się 3 sesje warsztatowe.


Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Angażowanie do realizacji zadań obserwatorium rynku pracy instytucji lokalnych i regionalnych”, dyskutowano na temat możliwości, form i zakresu współpracy z interesariuszami przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań rynku pracy. Przedstawiciele zgromadzonych obserwatoriów dzielili się swoimi doświadczeniami, omawiano także dobre praktyki w tym zakresie. Kolejny warsztat poświęcony został zagadnieniu wykorzystania zamówień publicznych w realizacji projektu badawczego. W tym przypadku dyskutowano na temat stosowanych rozwiązań i zapisów w dokumentacji dotyczącej zlecania usług badawczych, pozwalających na zapewnienie dobrej współpracy z wykonawcami i sprawnego nadzoru nad wykonaniem zlecenia.


Ostatnia sesja dotyczyła możliwości współpracy regionalnych obserwatoriów rynku pracy. Podczas warsztatu wypracowano zasady współpracy w zakresie monitorowania wskaźników dotyczących sytuacji osób młodych na rynku pracy w oparciu o propozycję European Network on Regional Labour Market Monitoring. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas tegorocznego spotkania europejskiej sieci obserwatoriów w Luxemburgu, to właśnie Polska pełnić będzie rolę koordynatora działań związanych z monitorowaniem młodzieży na regionalnych rynkach pracy w Europie. Pierwsze wyniki tych prac zaprezentowane zostaną na dorocznym spotkaniu European Network on Regional Labour Market Monitoring, które w 2012 r. odbędzie się w Krakowie.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego