OGÓLNOPOLSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY W RAMACH BADAŃ REGIONALNYCH RYNKÓW PRACY I EWALUACJI POKL.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY W RAMACH BADAŃ REGIONALNYCH RYNKÓW PRACY  I EWALUACJI POKL.

W dniach 2-3 września w Mielnie odbyło się seminarium robocze Ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji POKL. Było to już drugie spotkanie sieci powstałej z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.


Głównym założeniem utworzonej na początku 2010 roku sieci jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się prowadzeniem badań i analiz na regionalnych rynkach pracy a jednostkami prowadzącymi ewaluację działań podejmowanych na rzecz wsparcia zatrudnienia.


W skład sieci wchodzą Urzędy Marszałkowskie (województwa: dolnośląskie, lubuskie, lubelskie, małopolskie) oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy (z Torunia, Lublina, Zielonej Góry, Łodzi, Opola, Białegostoku, Gdańska, Olsztyna, Poznania), a także Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Do zadań partnerów należy między innymi: usprawnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i ewaluacyjnymi, upowszechnienie rezultatów oraz wdrożenie wypracowanego modelu współpracy w poszczególnych województwach, a także poszerzanie sieci o nowych partnerów.


W ramach spotkania odbył się między innymi wykład na temat Roli badań społecznych i ewaluacji w procesie planowania strategicznego oraz warsztat Kształt modelu wymiany informacji pomiędzy jednostkami badawczymi oraz ewaluacyjnymi i powiązania go z wymaganiami procesu programowania PO KL. Przedstawiciele partnerów dyskutowali m.in. na temat utworzenia systemu przepływu informacji oraz dalszego funkcjonowania sieci. Zaprezentowano także nowych członków działającej sieci współpracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Olsztyna, Białegostoku i Szczecina, Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, Centrum Badań i Analiz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Wśród nowych członków sieci znalazł się Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, który reprezentowali przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy: Zbigniew Stanik – Kierownik Wydziału MORP i Katarzyna Kozakowska – Główny specjalista w Wydziale MORP.


Zorganizowane przez WUP w Szczecinie spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z realizacją badań rynku pracy oraz ewaluacją działań prowadzonych w tym obszarze w poszczególnych regionach.


Kolejne, trzecie już seminarium robocze, planowane jest w woj. lubuskim na listopad bieżącego roku.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego