Monitorowanie sytuacji młodzieży na rynku pracy

Monitorowanie sytuacji młodzieży na rynku pracy

W dniach 15-16 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, mającej na celu utworzenie systemu monitoringu sytuacji osób młodych na rynku pracy w Europie.


Podczas pierwszego spotkania warsztatowego sprecyzowano główny cel monitoringu, określono jego główne obszary, a także zdefiniowano pojęcia kluczowe z punktu widzenia sytuacji młodzieży na rynku pracy. Organizatorzy warsztatów przewidzieli udział przedstawicieli Urzędu Statystycznego oraz Kuratorium Oświaty. Prezentacje zaproszonych gości stało się punktem wyjścia do dyskusji na temat dostępności danych i sposobów ich pozyskiwania na potrzeby prowadzonego monitoringu.


W spotkaniu Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy reprezentowały: Iwona Trzcińska i Katarzyna Kozakowska. Poza Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie inicjatywę podjęło jeszcze 6 Wojewódzkich Urzędów Pracy z Polski: WUP w Białymstoku (Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych – lider grupy), WUP w Gdańsku, WUP w Krakowie (Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji), WUP w Poznaniu (Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy), WUP w Rzeszowie (Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy) oraz WUP w Szczecinie (Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy).


Działania grupy roboczej realizowane są w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy, a ich ostateczne efekty zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji sieci w Krakowie.


Kolejne spotkanie warsztatowe, podczas którego omawiane będą propozycje wskaźników w ramach wyodrębnionych obszarów, odbędzie się na początku kwietnia w Warszawie. Informacje o postępach prowadzonych prac będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego