Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

26 marca gościliśmy przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy zaangażowanych w prace Grupy Roboczej powołanej w celu utworzenia Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy. Podczas kolejnego etapu prac mieliśmy okazję zapoznać się z ostatecznymi wynikami analizy statystycznej opartej na metodzie sum standaryzowanych przedstawionymi przez Monikę Wałaszek (Urząd Statystyczny w Krakowie) oraz analizy przeprowadzonej przez dr Dorotę Perło (Uniwersytet w Białymstoku) z wykorzystaniem modelowania miękkiego. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat zaprezentowanych możliwości podejścia do monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy. Poza wymianą zdań zgromadzonych członków Grupy Roboczej oraz zaproszonych gości mieliśmy także szansę zapoznać się z uwagami przedstawicieli JobTown – Europejskiej sieci dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy. Antonina Michalska-Sabal (WUP w Krakowie) omówiła wnioski ze spotkania tej sieci w Rennes we Francji, podczas którego prezentowała analizę sytuacji osób młodych opartą na metodzie sum standaryzowanych.


Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział oraz owocne obrady. I jak zwykle w przypadku spotkań Grupy Roboczej wracamy do wytężonej pracy „na odległość”.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego