Migracje zarobkowe mieszkańców Mazowsza

Migracje zarobkowe mieszkańców Mazowsza

Badanie „Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza” realizowane było w ramach projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” Poddziałanie 6.1.1 POKL na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Celem badania była charakterystyka wewnętrznych migracji zarobkowych, zarówno długookresowych, jak i migracji wahadłowych. Badanie zarobkowych migracji wewnętrznych swoim zasięgiem terytorialnym obejmowało województwo mazowieckie, w podziale na 6 podregionów, tj. ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawsko-wschodni, warszawsko-zachodni oraz m. st. Warszawę. Badaniem objęto łącznie 3003 gospodarstwa domowe. Wywiady przeprowadzane były z głowami wylosowanych gospodarstw, a okres realizacji przypadał na kwiecień 2015 roku.

 

Link do raportu

Infografika

Migracje zarobkowe mieszkańców Mazowsza
 
                                                                 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego