Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek.

Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek.

Metody badań empirycznych dotyczących rynku pracy
Istnieje wiele metod badań rynku pracy, spośród których wymienić warto przede wszystkim następujące:
– badania deklaracji różnych uczestników rynku pracy (polegające na bezpośrednim skierowaniu do respondentów pytań o ich opinie);
– metoda obserwacyjna (polegająca na bezpośrednim rejestrowaniu określonych zjawisk społecznych);
– metoda eksperymentalna (polegająca na wykreowaniu określonej sytuacji społecznej, w celu zdiagnozowania mechanizmów nią kierujących);
– metoda badania dokumentów osobistych (listów, pamiętników, książeczek wydatków domowych, wypracowań szkolnych itp.);
– analiza treści innych materiałów (np. ogłoszeń rekrutacyjnych pracodawców).


Badania empiryczne rynku pracy – podstawowe zasady
Z doświadczeń MORP wynika, że planując badania wśród pracodawców należy m.in. przestrzegać następujących dyrektyw:
– Kwestionariusz do badań nie powinien być obszerny.
– Pytajmy przede wszystkim o fakty z przeszłości i teraźniejszości dotyczące pracodawcy oraz o ocenę sytuacji przeszłej i bieżącej. Pytania o przyszłe zamierzenia skoncentrujmy na najbliższym roku.
– Pytajmy raczej o konkretne doświadczenia pracodawców, a nie ogólną ocenę sytuacji ekonomicznej.

Prowadząc badania jakościowe (oparte na technikach swobodniejszych, takich np. jak wywiad pogłębiony) warto pamiętać o następujących zasadach:
– Nie należy odpytywać respondentów, zwłaszcza w sposób przypominający przesłuchanie. Należy stworzyć wspólną płaszczyznę dyskusji.
– W przypadku badań trudnych, np. prowadzonych wśród osób bezrobotnych, moderatorem powinna być osoba mająca doświadczenie w pracy z takimi osobami, o wysokim poziomie kompetencji interpersonalnych. W grupach takich może się zdarzyć, że np. uczestnik przeżyje podczas badania kryzys nerwowy (np. rozpłacze się). Moderator powinien w takim momencie rozładować powstałe napięcie.
– Uczestników badań jakościowych należy pytać o ich konkretne doświadczenia (historie) i odczucia, a ograniczyć pytania o problemy abstrakcyjne (np. sytuację na rynku pracy).

Badania i co dalej?
Rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzony proces badawczy pozwala na zgromadzenie informacji niezbędnej do rozwiązywania danego problemu społecznego, np. takiego jak bezrobocie. Role badacza i polityka (decydenta) powinny być jednak zawsze oddzielone, stąd to nie od badacza zależy, czy uzyskane wyniki zostaną wdrożone do praktyki.
 

Opracował: dr Łukasz Łotocki

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego