Mazowiecki rynek pracy w maju 2020 r.

Maj to kolejny miesiąc, w którym widać pogorszenie sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych wzrosła o 6 208 osób i wyniosła 139 601 osób. Jest to o 4,7% więcej niż w kwietniu oraz o 7,3% więcej niż przed rokiem. Wzrosła także stopa bezrobocia, która wynosi obecnie 4,9%. Poprzednio podobny poziom stopy bezrobocia na Mazowszu można było zaobserwować w marcu 2019 r. W porywaniu do kwietnia wzrosła liczba ofert pracy o 3 704 (27,8%), jednak ciągle jest mniej o 4 096 (27,0%) niż rok wcześniej.

Mazowiecki rynek pracy w maju 2020 r.

Tabele statystyczne - maj 2020 r.

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego