Mazowiecki Barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne

Mazowiecki Barometr - skuteczne narzędzie prognostyczne


Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy rozpoczęło realizację kolejnego projektu systemowego – „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” (Poddziałanie 8.1.2 POKL). Jego adresatem są przede wszystkim mazowieccy przedsiębiorcy.

W ramach projektu powstanie narzędzie funkcjonujące jako portal internetowy, systematycznie zasilany danymi statystycznymi (np. GUS, WUS) oraz danymi generowanymi przez przedsiębiorców. Jego prawidłowe funkcjonowanie uzupełnią wyniki badań własnych prowadzonych przez Obserwatorium. W oparciu o wszystkie zgromadzone informacje opracowywane będą diagnozy i prognozy sytuacji ekonomiczno – gospodarczej w regionie.

Przedsiębiorcom uczestniczącym w projekcie portal e-barometr umożliwi dostęp do analiz ekonomicznych na różnym poziomie (makro, mezo, mikro). Kompleksowa informacja gospodarcza dostarczona w przystępnej formie pozwoli w skuteczny sposób ocenić sytuację firmy, stworzyć strategię, a przede wszystkim wypracować system szybkiego reagowania na zmiany, zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu. E–barometr to narzędzie, które wspomoże efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Mazowiecki barometr będzie składał się z 3 części:

I. Prognozy makroekonomiczne – będą dotyczyły stanu gospodarki narodowej oraz najważniejszych gospodarek światowych.

II. Prognozy mezoekonomiczne – będą dotyczyły badań i analiz z obszaru rynku pracy i edukacji w regionie, badania nastrojów gospodarczych, badania koniunktury konsumenckiej oraz regionalnych prognoz gospodarczych.

III. Prognozy mikroekonomiczne – na ich podstawie będzie działał system benchmarkingu, który umożliwi przedsiębiorcom porównanie ich kondycji z sytuacją innych firm w regionie.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego