Mazowiecki barometr – konferencja podsumowująca projekt

Mazowiecki barometr – konferencja podsumowująca projekt

O sytuacji mazowieckich przedsiębiorstw, ich reakcji na spowolnienie gospodarcze, a także możliwościach wsparcia firm w okresie pogorszenia koniunktury dyskutowano 25.06.2013 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie. Okazją do poruszenia tych zagadnień było podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”.


Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, publicznych służb zatrudnienia, sektora edukacji, instytucji samorządowych, a przede wszystkim mazowieckich firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania: jaka jest skala spowolnienia gospodarczego na Mazowszu, które branże okazały się najbardziej wrażliwe na zaobserwowane zmiany, a które się im oparły, czy wreszcie – jakie konkretne czynniki wpływają na sytuację mazowieckich przedsiębiorców.


Ważnym punktem konferencji było zaprezentowanie powstałej w ramach projektu platformy internetowej Mazowiecki Barometr. Serwis, dedykowany przede wszystkim przedsiębiorcom, ale także wszystkim zainteresowanym gospodarką regionu, dostarcza bieżących informacji na temat sytuacji na świecie, w kraju i województwie. Zawiera także narzędzie do benchmarkingu, czyli porównania kondycji firmy z konkurencją w branży.


Poza prezentacją wyników prowadzonych w projekcie działań uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą instytucji zajmujących się obsługą i wsparciem rozwoju przedsiębiorców. Przedstawiciele I Oddziału ZUS w Warszawie zaprezentowali istniejące rozwiązania dla firm będących w przejściowych trudnościach finansowych. Zapoznali też zgromadzonych na konferencji gości z Platformą Usług Elektronicznych (PUE) – portalem umożliwiającym m.in. bieżące sprawdzanie informacji zapisywanych na osobistym koncie w ZUS. Zainteresowani mogli od razu założyć takie konto na platformie. Prezentacja Urzędu Skarbowego Warszawa Wola, dotycząca zadań realizowanych przez tę instytucję, dostarczyła z kolei przydatnych rozwiązań w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych dla firm odczuwających skutki kryzysu. Swoje działania przedstawił także funkcjonujący w strukturach WUP w Warszawie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wskazując na możliwości finansowania świadczeń pracowniczych z funduszu w przypadku niewypłacalności pracodawcy.


Spotkanie było także okazją do zapoznania się z możliwościami wsparcia przedsiębiorstw w ich rozwoju – działania kierowane do regionalnych firm omówiły osoby reprezentujące Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych.
Wymienione instytucje miały także swoje stanowiska, na których można było uzyskać indywidualne porady. Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać także z konsultacji udzielanych przez osobę reprezentującą Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz pracowników Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie.


Zwieńczeniem spotkania było wystąpienie dr. Jerzego Kwiecińskiego, wiceprezesa Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, który podkreślił istotną rolę informacji w zarządzaniu firmą, a także zapoznał uczestników z możliwościami, jakie przyniesie przedsiębiorcom nowy okres programowania na lata 2014-2020.


Wszystkim uczestnikom i prelegentom dziękujemy za owocne spotkanie. Zapraszamy do korzystania z Mazowieckiego Barometru: www.barometr.mazowsze.pl
 

Prezentacje z konferencji:

Analizy i prognozy makroekonomiczne

Analizy mezoekonomiczne (regionalne)

Analizy mikroekonomiczne (prezentacja platformy)

Instrumenty wsparcia firm w skutecznym zarządzaniu zmianą

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Skarbowy - Warszawa Wola

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego