Mazowiecki Barometr

Mazowiecki Barometr

Zapraszamy do lektury raportu z II edycji badania koniunktury konsumenckiej w województwie mazowieckim.


Przeciętne wynagrodzenie obliczone dla całego województwa w roku 2011 wyniosło 4 505 zł wobec 3 625 zł dla całego kraju. Należy jednak zauważyć, że podobnie jak w przypadku innych wskaźników, także w tym przypadku mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem pomiędzy podregionami województwa. Zaledwie w dwóch podregionach (m. Warszawa, warszawski zachodni) przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest wyższe od średniej krajowej – w Warszawie stanowi aż 136,2% ogólnopolskiego. W pozostałych pięciu jest natomiast niższe (najniższe w podregionie ostrołęcko-siedleckim, gdzie wynosi zaledwie 86,2% średniej krajowej). Takie zróżnicowanie wpływa na poziom ufności konsumenckiej na poszczególnych obszarach. (fragment raportu).


Raport z badania koniunktury konsumenckiej - II etap

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego