Konkurs - ogłoszenie wyników

Konkurs - ogłoszenie wyników

I Mazowiecki Konkurs Szkolnictwa Zawodowego to pierwsza ogólno-mazowiecka inicjatywa promująca szkolnictwo zawodowe, z aktywnym udziałem młodzież. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie 5 minutowego filmu o tematyce promującej szkolnictwo zawodowe.

 

Aby zapewnić jak najbardziej obiektywną i kompetentną ocenę do udziału w Jury zostali zaproszeni:
Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie., odpowiada za promocję Mazowsza oraz wspieranie inicjatywy zewnętrznych promocji Województwa (wystawy, konferencje, seminaria, nagrody).
Sławomir Majcher – Dziennikarz, Dyrektor TVP Warszawa. Posiada doświadczenie związane z realizacją i oceną materiałów filmowych/informacyjnych.
Wojciech Kowalczyk – Producent w studio filmowym Smartly productions. Absolwent Wydziału Produkcji Łódzkiej Szkoły Filmowej. Posiada bogate doświadczenie w realizacji komercyjnych formatów video, specjalizacja: interactive video.
Łukasz Łotocki - Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w marketingu politycznym i społecznym.
Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

 

Oceniając nadesłane prace, Jury wzięło pod uwagę 3 kryteria:

  • Promocja SZ- wskazanie na pozytywne aspekty uczestniczenia w procesie edukacji zawodowej lub perspektyw związanych z ukończeniem edukacji zawodowej, prezentowanie dobrych praktyk współpracy z przedsiębiorcami, o ile takie występują, zgodnie z celem konkursu
  • Koncepcja – oryginalność, podejście do tematu, wyrazistość przekazu, kreatywność, innowacyjność
  • Walory artystyczne – kompozycja plastyczna (oświetlenie, scenografia, ustawienie planu), gra aktorska, staranność wykonania

 

Do konkursu przystąpiło 18 szkół. Jury na pierwszym posiedzeniu przyjęło regulamin pracy. W dniu 28.11.2012 odbyło się burzliwe posiedzenie, którego zadaniem było wyłonienie laureatów. Każdy z członków Jury przedstawiał uzasadnienie dla filmów, które uzyskały 5 najwyższych ocen i każdy z nich miał przekonywujące argumenty za dokonanym wyborem. Oczywiście nie było tak, że wszyscy członkowie mieli takie samo zdanie. Ostateczna ocena jest wynikiem consensusu. Jednogłośnie natomiast, Jury postanowiło przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia, doceniając wartość merytoryczną prac.

 

W dniu 6 grudnia o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyło się uroczyste o głoszenie wyników I Mazowieckiego Konkursu Szkolnictwa Zawodowego.
Uroczystość otworzył Pan Krzysztof G. Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność znajomości zasad doboru kierunku kształcenia jako czynnika decydującego o sukcesie na rynku pracy. Stwierdził, że „..bez kształcenia zawodowego i technicznego, bez zwiększenia odsetka uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni technicznych nasza gospodarka nie będzie się rozwijać..” dlatego organizując konkurs, „chcemy łamać stereotypy dotyczące szkolnictwa zawodowego”. Pan Tomasz Sieradz – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podziękował młodzieży za udział w konkursie i liczne przybycie, Jury - za poświęcenie czasu na ocenę nadesłanych filmów. Krótko przedstawił członków Jury, zasady oceny i zaprosił wszystkich do wspólnego oglądania nagrodzonych filmów.

 

Dwa równoważne wyróżnienia zostały przyznane:

za film”ZAWODY CODZIENNE”- Paulinie Parzych,Ewie Łempickiej, Sebastianowi Przybyle z Zespołu Szkół Zawodowych w Lelisie pod opieką Pani Wioletty Tomczak - 
za film „ I TY WYBIERZ BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ” - Natalii Rudawskiej, Izabeli Kamińskiej, Patrykowi Nowakowi z Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie pod opieką Pani Moniki Zielińskiej - Nowak

 

Laureaci:

  • I MIEJSCE - Paulina Urzyńska, Maciej Tkacz z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie za film „Postaw na zawód”
  • II MIEJSCE - Dominik Twarowski, Łukasz Rembiewski, Konrad Pietrusiński z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1w Płocku za film „Kompetencyjny Poker”
  • III MIEJSCE - Marek Jastreb, Daniel Skrzypczak, Aleksandra Zatorska z Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie za film „MAREK ZAWODOWIEC”

Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów zakupowych, wyróżnieni - gry, dla wszystkich przygotowano dyplomy i upominki.


Z kuluarowych rozmów można było wywnioskować, że uczestnictwo w Konkursie i uroczystości było dla nich istotnym wydarzeniem, czuli się ważni, potrzebni i docenieni. Nic dziwnego więc, że propozycja kontynuacji konkursu w kolejnych latach spotkała się z entuzjazmem młodzieży i ich opiekunów.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego