Konkurs MORP rozstrzygnięty!

Konkurs MORP rozstrzygnięty!

Znamy już nazwiska laureatów konkursu ogłoszonego we wrześniowym numerze Biuletynu MORP. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

 

 

 

 

Prawidłowe rozwiązanie konkursu:

1) Która ustawa reguluje kwestię monitoringu losów absolwentów szkół wyższych?
a) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

2) Kto sprawuje obecnie funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego?
b) Barbara Kudrycka

3) Który powiat na Mazowszu cechuje najwyższe bezrobocie?
b) szydłowiecki

4) Stopa bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych wynosiła w I kw.2013 r.
b) 26,2%

5) Najwięcej osób jest zatrudnionych na Mazowszu w branży:
d) Przemysł

 

Najszybciej prawidłowe odpowiedzi nadesłali:
Łukasz Stępkowski
Antoni Kolek
Kinga Królik
Jakub Styczyński
Michał Gałązka

 

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego