Konferencja podsumowująca wyniki badań

Konferencja podsumowująca wyniki badań

21 września odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Słowo wstępne wygłosił p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Pan Tomasz Sieradz, prosząc o otwarcie konferencji Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego, który podkreślił jak ważną rolę pełni Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, dostarczając rzetelnych i systematycznych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz edukacji zawodowej. Wyraził także głębokie przekonanie o celowości kontynuowania dotychczasowych badań przez MORP.


W konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Publicznych Służb Zatrudnienia, placówek oświatowych, kuratorium oświaty oraz liczni uczestnicy spotkań regionalnych organizowanych w ramach Forum KUSZ i członkowie Grupy Konsultacyjnej ds. kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego.


W trakcie spotkania przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w ramach modułów: „Formy nauki zawodu”, „Młodzież wchodząca na rynek pracy. Aspiracje – Szanse – Praktyka”, „Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców”, „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących prowadzone wśród pracodawców”, „Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród osób pracujących”.
Zaprezentowane wyniki wywołały żywą dyskusję wśród zgromadzonych gości dotyczącą kondycji szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, która przeniosła się także na panel dyskusyjny z udziałem Pani Profesor Grażyny Firlit – Fesnak (Uniwersytet Warszawski), Pana Profesora Adama Kurzynowskiego (SGH), Pana Ryszarda Fałka Wiceprezydenta Radomia oraz Pana Tomasza Bratka członka Zarządu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji.


Gościem specjalnym konferencji była Pani Jolana Blažíčková z firmy Trexima należącej do Czeskiej Izby Gospodarczej, która przedstawiła prezentację o sposobie zorganizowania szkolnictwa zawodowego w Republice Czeskiej oraz współpracy instytucjonalnej w tym zakresie. Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się część dotycząca prezentacji funkcjonowania Sektorowych Rad Kwalifikacyjnych.

 

List Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pana Adama Struzika


 

 

Prezentacje przedstawione na konferencji:

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego