Konferencja podsumowująca realizację projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

Konferencja podsumowująca realizację projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie otworzył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, który zapoznał uczestników konferencji z ideą działania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz wyraził potrzebę systematyczności realizowania badań w zakresie rynku pracy i edukacji.


W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, instytucji edukacyjnych i naukowych, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pracodawców oraz badacze.
Konferencja miała na celu prezentację wyników badań prowadzonych w ramach projektu w trzech modułach: „Monitoring oparty na danych dostępnych”, „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów”, „Badanie ilościowe wśród pracodawców”. Przedstawione rezultaty badań, wnioski i rekomendacje stanowią kolejny etap działań na rzecz poprawy sytuacji na mazowieckim rynku pracy.


Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym „Badania rynku pracy na Mazowszu: potencjał, bariery, użyteczność”, w którym podkreślono konieczność kontynuowania badań w celu monitoringu rynku pracy na Mazowszu.
 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi na konferencji

 

 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego