Konferencja Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Konferencja Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

27 stycznia 2014 r. w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w związku z dobiegającą końca realizacją projektu badawczego Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie: Anna Grochowska i Katarzyna Kozakowska.


W otwierającym wystąpieniu obecny na konferencji Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed publicznymi służbami zatrudnienia w 2014 r. W swojej prezentacji nawiązał do planowanych zmian ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz związanych z nimi nowych zadaniach dla urzędów pracy.
 

Głównym celem konferencji było podsumowanie działań zrealizowanych w projekcie. Genezę powstania Podlaskiego Obserwatorium oraz rezultaty prowadzonych prac badawczych przedstawiła uczestnikom Edyta Dąbrowska – Koordynatorka projektu. PORPiPG jest jednym z najdłużej działających obserwatoriów rynku pracy funkcjonujących w strukturach wojewódzkich urzędów pracy. Podczas pięcioletniego okresu funkcjonowania zespół projektu, przy wsparciu współpracujących ekspertów, wypracował nowatorski na skalę województwa podlaskiego Model Prognozowania Zmian Gospodarczych, na który składa się 8 elementów:

  • Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji
  • Podlaski Absolwent
  • Zawody Przyszłości
  • Podlaski Monitor Płac
  •  Indykatory Podlaskiej Gospodarki
  •  Obserwator Gospodarczy Podlasia
  •  Analizy Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego
  • Startery Podlaskiej Gospodarki

W ramach projektu PORPiPG przewodniczy także pracom nad modelem monitorowania osób młodych na rynku pracy – wspólnej inicjatywy Grupy Roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele niemal wszystkich wojewódzkich urzędów pracy w Polsce (w tym WUP w Warszawie, Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy). Konferencja była okazją do zaprezentowania genezy powstania modelu, z którą w imieniu Grupy Roboczej zapoznała zgromadzonych Katarzyna Kozakowska (WUP w Warszawie), a także przedstawienia rezultatów dotychczasowych prac, co było głównym tematem wystąpienia dr Doroty Perło – autorki analizy statystycznej wskaźników wchodzących w skład modelu.


Zwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny Realia rynku pracy a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych, który zgromadził opinie podlaskich przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także środowiska akademickiego.


Wyniki wszystkich prac PORPiPG zamieszczone są w serwisie internetowym obserwatorium:
www.obserwatorium.up.podlasie.pl


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej Podlasia.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego